قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

النگو سیاه قلم کد AL0281005
۱۲,۰۲۲,۹۹۶تومان
ناموجود
النگو سیاه قلم کد AL0281005
۱۲,۰۲۲,۹۹۶تومان
ناموجود


تراش:

دارد

وزن النگو سایز1:

8.00

وزن النگو سایز2:

8.400

وزن النگو سایز3:

8.800

وزن النگو سایز4:

9.250
وزن النگو سایز 5: 9.700

 

زنجیر کارتیر تخت توپر زرکا کد NE0421001
۵۵,۳۹۶,۷۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
زنجیر کارتیر تخت توپر زرکا کد NE0421001
۵۵,۳۹۶,۷۱۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

طول گردنبند 60 سانتی متر
وزن با پهنای 5.50 میلی متر: 40.200
وزن با پهنای 6.50 میلی متر: 72.300

وزن با پهنای 7.50 میلی متر:
73.200

وزن با پهنای 9.00 میلی متر:
97.300

وزن با پهنای 10.50 میلی متر:
127.00

دستبند گوی البرنادو کد DA0281015
۱۶,۴۵۶,۸۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند گوی البرنادو کد DA0281015
۱۶,۴۵۶,۸۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن دستبند: 11.50
طول دستبند: 17 سانتیمتر
پهنا دستبند: 10 میلیمتر

دستبند گوی البرنادو کد DA0281015
۱۶,۴۵۶,۸۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند گوی البرنادو کد DA0281015
۱۶,۴۵۶,۸۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن دستبند: 11.50
طول دستبند: 17 سانتیمتر
پهنا دستبند: 10 میلیمتر

سرویس رولکس کد SE0221002
۸۶,۵۱۵,۴۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس رولکس کد SE0221002
۸۶,۵۱۵,۴۰۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 5.70
وزن دستبند: 14.70
وزن گردنبند: 38.60
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 43 سانتی متر

دستبند گوی البرنادو کد DA0281014
۲۰,۰۳۴,۴۰۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند گوی البرنادو کد DA0281014
۲۰,۰۳۴,۴۰۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن دستبند: 14.00
طول دستبند: 17 سانتیمتر
پهنا دستبند: 11 میلیمتر

دستبند گوی البرنادو کد DA0281014
۲۰,۰۳۴,۴۰۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند گوی البرنادو کد DA0281014
۲۰,۰۳۴,۴۰۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن دستبند: 14.00
طول دستبند: 17 سانتیمتر
پهنا دستبند: 11 میلیمتر

النگو سیاه قلم کد AL0281015
۹,۵۶۳,۷۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281015
۹,۵۶۳,۷۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.00
وزن النگو سایز 2: 7.60
وزن النگو سایز 3: 7.90
وزن النگو سایز 4: 8.30
وزن النگو سایز 5: 8.75

گردنبند لویی ویتون کد NE0121004
۶,۴۴۷,۲۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند لویی ویتون کد NE0121004
۶,۴۴۷,۲۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 4.60

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_030
۷,۳۲۸,۲۸۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_030
۷,۳۲۸,۲۸۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.100
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال ورساچه بهراد کد ME0241008
۲۴,۵۳۱,۲۴۷تومان
ناموجود
مدال ورساچه بهراد کد ME0241008
۲۴,۵۳۱,۲۴۷تومان
ناموجود

وزن سایز1: 16.40 گرم
قطر مدال سایز1: 3 سانتی متر
وزن سایز2: 48.30 گرم
قطر مدال سایز2: 5 سانتی متر
زنجیر: ندارد

قابلیت ست شدن با انگشتر: AN0241060
قابلیت ست شدن با دستبند: DA0241051

انگشتر کارتیر دامله کد TGR_026
۵,۱۷۲,۹۰۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر دامله کد TGR_026
۵,۱۷۲,۹۰۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


سایز انگشتر:

54

کاور محصول:

دارد

وزن انگشتر:

3.600

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی

النگو سیاه قلم کد AL0281017
۱۰,۷۹۳,۳۷۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
النگو سیاه قلم کد AL0281017
۱۰,۷۹۳,۳۷۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.30
وزن النگو سایز 2: 7.90
وزن النگو سایز 3: 8.20
وزن النگو سایز 4: 8.60
وزن النگو سایز 5: 9.00

دستبند کارتیر پیچ کد DA0171001
۱۵,۵۹۹,۶۲۶تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند کارتیر پیچ کد DA0171001
۱۵,۵۹۹,۶۲۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند سایز1: 10.490
وزن دستبند سایز 2: 10.940
وزن دستبند سایز3: 11.130
وزن دستبند سایز4: 12.290
پهنا: 6.00 میلی متر

 

دستبند کارتیر پیچ کد DA0171001
۱۵,۵۹۹,۶۲۶تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند کارتیر پیچ کد DA0171001
۱۵,۵۹۹,۶۲۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند سایز1: 10.490
وزن دستبند سایز 2: 10.940
وزن دستبند سایز3: 11.130
وزن دستبند سایز4: 12.290
پهنا: 6.00 میلی متر

 

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_045
۶,۳۲۲,۴۳۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_045
۶,۳۲۲,۴۳۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.400
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

النگو سیاه قلم کد AL0281008
۵,۴۶۴,۹۹۸تومان
ناموجود
النگو سیاه قلم کد AL0281008
۵,۴۶۴,۹۹۸تومان
ناموجود

تراش: دارد
وزن النگو سایز1: 4.00
وزن النگو سایز2: 4.30
وزن النگو سایز3: 4.60
وزن النگو سایز4: 5.00
وزن النگو سایز 5: 5.35

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181023
۶,۲۹۶,۴۳۶تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181023
۶,۲۹۶,۴۳۶تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه:
 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 4.06
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: در صورت سالم بودن سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181023
۶,۲۹۶,۴۳۶تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181023
۶,۲۹۶,۴۳۶تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه:
 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 4.06
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: در صورت سالم بودن سنگ

 

انگشتر سیوان کد TGR_104
۶,۸۶۴,۲۲۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر سیوان کد TGR_104
۶,۸۶۴,۲۲۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.70
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی