قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

آویزSorin کد AV0871004
۳,۹۸۰,۴۹۸تومان
موجود > آماده ارسال
آویزSorin کد AV0871004
۳,۹۸۰,۴۹۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 2.840
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5سانتی متر

 

گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181016
۸,۱۷۸,۶۵۳تومان
موجود > آماده ارسال
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181016
۸,۱۷۸,۶۵۳تومان
موجود > آماده ارسال


وزن:

5.600

زنجیر:

در 40

کاور محصول:

دارد

وزن سنگ:

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

آویز SORIN کد AV0871007
۳,۹۳۳,۳۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
آویز SORIN کد AV0871007
۳,۹۳۳,۳۸۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 2.760 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: دارد
طول مدال: 2.5 سانتی متر

آویز SORIN کد AV0871008
۳,۰۴۹,۷۹۹تومان
موجود > آماده ارسال
آویز SORIN کد AV0871008
۳,۰۴۹,۷۹۹تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 2.140 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: دارد
طول مدال: 1.6 سانتی متر

گردنبند کارتیر نگین دار کد TGS.N_005
۹۱,۵۷۱,۷۰۱تومان
موجود > آماده ارسال
گردنبند کارتیر نگین دار کد TGS.N_005
۹۱,۵۷۱,۷۰۱تومان
موجود > آماده ارسال

کاور محصول: دارد
وزن گردنبند: 62.700
جنس سنگ: سواروسکی
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

گردنبند کارتیر لوکس نگین دار کد NE0181001
۱۶۷,۵۴۴,۶۰۱تومان
موجود > آماده ارسال
گردنبند کارتیر لوکس نگین دار کد NE0181001
۱۶۷,۵۴۴,۶۰۱تومان
موجود > آماده ارسال

کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(518 عدد به وزن 5.190 گرم)
وزن سایز1: 80.00 گرم
وزن سایز2: 116.600 گرم
وزن سایز3: 155.00 گرم
قابلیت تغییر سایز: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند کارتیر ژاپنی کونیک کد TGS.N_028
۸۵,۲۱۵,۴۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند کارتیر ژاپنی کونیک کد TGS.N_028
۸۵,۲۱۵,۴۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند پهنای 17 میل: 55.230 گرم
وزن گردنبند پهنای 20 میل:  66.730 گرم
وزن گردنبند پهنای 25 میل: 95.330 گرم 
تراش: دارد
کاور محصول: دارد
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181003
۷,۰۱۰,۲۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181003
۷,۰۱۰,۲۷۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن: 4.800
زنجیر: در 40
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
وزن سنگ: کسر شده است
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181007
۷,۳۰۲,۳۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181007
۷,۳۰۲,۳۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن انگشتر: 5.00
زنجیر: در 40
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بیتا ME0911001
۲,۱۵۵,۳۷۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال بیتا ME0911001
۲,۱۵۵,۳۷۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 1.500 گرم
طول مدال: 2.8 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال بیتا ME0911002
۱,۹۳۹,۸۳۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال بیتا ME0911002
۱,۹۳۹,۸۳۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 1.350 گرم
طول مدال: 2.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد

گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181010
۷,۵۲۱,۴۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181010
۷,۵۲۱,۴۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


وزن:
5.15

زنجیر:

در 40

کاور محصول:

دارد

وزن سنگ:

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

 

گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181009
۸,۰۳۲,۶۰۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181009
۸,۰۳۲,۶۰۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن انگشتر: 5.500
زنجیر: در 40
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بیتا ME0911003
۲,۰۱۱,۶۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال بیتا ME0911003
۲,۰۱۱,۶۸۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 1.400 گرم
طول مدال: 2.5 سانتی متر
زنجیر: ندارد

گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181011
۸,۴۷۰,۷۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181011
۸,۴۷۰,۷۴۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن انگشتر: 5.80
زنجیر: در 40
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

گردنبند مروارید سوفیا کد NE0231008
۳,۹۹۰,۳۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند مروارید سوفیا کد NE0231008
۳,۹۹۰,۳۹۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند با زنجیر در 30:
2.80
وزن سنگ:
کسر شده
جنس سنگ:
مروارید سنتتیک

مدال بیتا ME0911004
۲,۰۸۳,۵۳۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال بیتا ME0911004
۲,۰۸۳,۵۳۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدل: 1.450 گرم
طول مدال: 2.7 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال بیتا ME0911005
۳,۱۶۱,۲۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال بیتا ME0911005
۳,۱۶۱,۲۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.200 گرم
طول مدال: 2.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد

گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181012
۹,۰۵۴,۹۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181012
۹,۰۵۴,۹۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن انگشتر: 6.200
زنجیر: در 40
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال بیتا ME0911007
۴,۳۱۰,۷۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال بیتا ME0911007
۴,۳۱۰,۷۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 3.00 گرم
طول مدال: 2.9 سانتی متر
زنجیر: ندارد