قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

آویزSorin کد AV0871004
۳,۹۸۰,۴۹۸تومان
موجود > آماده ارسال
آویزSorin کد AV0871004
۳,۹۸۰,۴۹۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 2.840
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5سانتی متر

 

آویز SORIN کد AV0871013
۳,۲۴۹,۳۱۸تومان
موجود > آماده ارسال
آویز SORIN کد AV0871013
۳,۲۴۹,۳۱۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 2.280
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: دارد

گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181001
۷,۸۱۳,۵۳۴تومان
موجود > آماده ارسال
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181001
۷,۸۱۳,۵۳۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن:
5.350

زنجیر در 40:


5.350

زنجیر در 30:

3.200
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
وزن سنگ: کسر شده است
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

آویز گردباد کد AV0341005
۷,۱۴۰,۴۲۱تومان
موجود > آماده ارسال
آویز گردباد کد AV0341005
۷,۱۴۰,۴۲۱تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 4.850
زنجیر: دارد

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA107
۴,۴۲۱,۴۲۱ تومان۴,۱۵۶,۱۳۶تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA107
۴,۴۲۱,۴۲۱ تومان۴,۱۵۶,۱۳۶تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 3.720
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA108
۱۰,۶۳۳,۹۲۵ تومان۹,۹۹۵,۸۸۹تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA108
۱۰,۶۳۳,۹۲۵ تومان۹,۹۹۵,۸۸۹تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 7.530 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(1.01 گرم)
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA109
۱۱,۱۳۸,۴۹۵ تومان۱۰,۴۷۰,۱۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA109
۱۱,۱۳۸,۴۹۵ تومان۱۰,۴۷۰,۱۸۵تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 7.890 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(0.690گرم)
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA110
۱۱,۱۲۴,۴۷۹ تومان۱۰,۴۵۷,۰۱۰تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA110
۱۱,۱۲۴,۴۷۹ تومان۱۰,۴۵۷,۰۱۰تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 7.880
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA111
۱۰,۳۵۳,۶۰۸ تومان۹,۷۳۲,۳۹۲تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA111
۱۰,۳۵۳,۶۰۸ تومان۹,۷۳۲,۳۹۲تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 7.330
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA112
۱۰,۶۶۱,۹۵۶ تومان۱۰,۰۲۲,۲۳۹تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA112
۱۰,۶۶۱,۹۵۶ تومان۱۰,۰۲۲,۲۳۹تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 7.550
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده( 1.01گرم)
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA113
۱۰,۱۰۱,۳۲۳ تومان۹,۴۹۵,۲۴۴تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA113
۱۰,۱۰۱,۳۲۳ تومان۹,۴۹۵,۲۴۴تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 7.150
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده( 0.68 گرم)
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA114
۶,۴۴۳,۱۹۰ تومان۶,۰۵۶,۵۹۸تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA114
۶,۴۴۳,۱۹۰ تومان۶,۰۵۶,۵۹۸تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 4.540
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(0.98گرم)
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA115
۵,۹۵۲,۶۳۵ تومان۵,۵۹۵,۴۷۷تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA115
۵,۹۵۲,۶۳۵ تومان۵,۵۹۵,۴۷۷تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 4.190
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA119
۱۰,۹۹۲,۱۹۴ تومان۱۰,۳۳۲,۶۶۲تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA119
۱۰,۹۹۲,۱۹۴ تومان۱۰,۳۳۲,۶۶۲تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 7.700
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده( 1.870گرم)
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA117
۱۰,۸۰۹,۹۸۸ تومان۱۰,۱۶۱,۳۸۹تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA117
۱۰,۸۰۹,۹۸۸ تومان۱۰,۱۶۱,۳۸۹تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 7.570
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA118
۱۰,۷۹۵,۹۷۲ تومان۱۰,۱۴۸,۲۱۴تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA118
۱۰,۷۹۵,۹۷۲ تومان۱۰,۱۴۸,۲۱۴تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 7.560
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA120
۱۳,۹۴۵,۴۴۰ تومان۱۳,۱۰۸,۷۱۴تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV051VA120
۱۳,۹۴۵,۴۴۰ تومان۱۳,۱۰۸,۷۱۴تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: دارد
وزن: 9.750 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی رنگ: یک سال آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181008
۵,۰۳۸,۶۳۴تومان
موجود > آماده ارسال
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181008
۵,۰۳۸,۶۳۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 3.450
زنجیر: در 40
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

آویز SORIN کد AV0871007
۳,۹۳۳,۳۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
آویز SORIN کد AV0871007
۳,۹۳۳,۳۸۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 2.760 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: دارد
طول مدال: 2.5 سانتی متر

آویز SORIN کد AV0871008
۳,۰۴۹,۷۹۹تومان
موجود > آماده ارسال
آویز SORIN کد AV0871008
۳,۰۴۹,۷۹۹تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 2.140 گرم
سنگ: دارد
وزن سنگ: کسر شده
زنجیر: دارد
طول مدال: 1.6 سانتی متر