قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

مدال قلب کد ME0731011
۱,۱۴۳,۷۶۳تومان
موجود > آماده ارسال
مدال قلب کد ME0731011
۱,۱۴۳,۷۶۳تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.80

مدال قلب کد ME0731001
۷۱۶,۵۷۴تومان
موجود > آماده ارسال
مدال قلب کد ME0731001
۷۱۶,۵۷۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 0.520
زنجیر: ندارد

مدال پنتر کد TGH.P_015
۶,۸۹۷,۲۰۵تومان
موجود > آماده ارسال
مدال پنتر کد TGH.P_015
۶,۸۹۷,۲۰۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن سایز 30 : 4.80
وزن سایز 35 :
5.30
وزن سایز 40 :
6.50
وزن سایز 45 :
10.40
زنجیر: ندارد
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال قلب کد ME0731003
۸۸۱,۹۳۸تومان
موجود > آماده ارسال
مدال قلب کد ME0731003
۸۸۱,۹۳۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 0.640
زنجیر: ندارد

مدال گُل کد ME0731016
۱,۲۱۲,۶۶۴تومان
موجود > آماده ارسال
مدال گُل کد ME0731016
۱,۲۱۲,۶۶۴تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.85

مدال گُل کد ME0731017
۱,۳۶۴,۲۴۷تومان
موجود > آماده ارسال
مدال گُل کد ME0731017
۱,۳۶۴,۲۴۷تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.90

مدال گُل کد ME0731008
۱,۰۴۷,۳۰۱تومان
موجود > آماده ارسال
مدال گُل کد ME0731008
۱,۰۴۷,۳۰۱تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.760

مدال پروانه کد ME0731026
۱,۶۱۲,۲۹۲تومان
موجود > آماده ارسال
مدال پروانه کد ME0731026
۱,۶۱۲,۲۹۲تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 1.10

مدال طرح قو کد ME0731028
۲,۱۰۸,۳۸۲تومان
موجود > آماده ارسال
مدال طرح قو کد ME0731028
۲,۱۰۸,۳۸۲تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 1.530

مدال لوزی کد ME0731031
۱,۰۳۳,۵۲۱تومان
موجود > آماده ارسال
مدال لوزی کد ME0731031
۱,۰۳۳,۵۲۱تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.750

مدال دلفین کد ME0731034
۱,۲۴۰,۲۲۵تومان
موجود > آماده ارسال
مدال دلفین کد ME0731034
۱,۲۴۰,۲۲۵تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.900

مدال لیماک کد TGH.P_038
۱۰,۹۹۸,۲۹۶تومان
موجود > آماده ارسال
مدال لیماک کد TGH.P_038
۱۰,۹۹۸,۲۹۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن: 7.380
جنس سنگ:
توکا
کاور محصول: دارد
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

%۲ تخفیف
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور P051HM186
۴,۳۵۲,۴۸۸ تومان۴,۲۶۵,۴۳۹تومان
موجود > آماده ارسال
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور P051HM186
۴,۳۵۲,۴۸۸ تومان۴,۲۶۵,۴۳۹تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 2.720 گرم
زنجیر: ندارد

%۲ تخفیف
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد P051HM146
۷,۹۰۴,۶۰۲ تومان۷,۷۴۶,۵۱۰تومان
موجود > آماده ارسال
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد P051HM146
۷,۹۰۴,۶۰۲ تومان۷,۷۴۶,۵۱۰تومان
موجود > آماده ارسال

وزن اویز: 5.07
پول سنگ: 500000
زنجیر: ندارد

%۲ تخفیف
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور P051HM147
۶,۱۶۴,۲۶۶ تومان۶,۰۴۰,۹۸۱تومان
موجود > آماده ارسال
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور P051HM147
۶,۱۶۴,۲۶۶ تومان۶,۰۴۰,۹۸۱تومان
موجود > آماده ارسال

وزن آویز: 3.94
پول سنگ: 410000
زنجیر: ندارد

مدال ستاره کد ME0731039
۱,۴۸۸,۲۷۰تومان
موجود > آماده ارسال
مدال ستاره کد ME0731039
۱,۴۸۸,۲۷۰تومان
موجود > آماده ارسال

وزن مدال: 1.080 گرم
زنجیر: ندارد

مدال سنجاب کد ME0731040
۱,۳۷۸,۰۲۸تومان
موجود > آماده ارسال
مدال سنجاب کد ME0731040
۱,۳۷۸,۰۲۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن مدال: 1.00 گرم
زنجیر: ندارد

مدال پیک کد ME0731041
۱,۳۲۲,۹۰۷تومان
موجود > آماده ارسال
مدال پیک کد ME0731041
۱,۳۲۲,۹۰۷تومان
موجود > آماده ارسال

وزن مدال: 0.960 گرم
زنجیر: ندارد

مدال قلب کد ME0731042
۱,۰۴۷,۳۰۱تومان
موجود > آماده ارسال
مدال قلب کد ME0731042
۱,۰۴۷,۳۰۱تومان
موجود > آماده ارسال

وزن مدال: 0.760 گرم
زنجیر: ندارد

مدال لبخند کد ME0731043
۱,۵۰۲,۰۵۰تومان
موجود > آماده ارسال
مدال لبخند کد ME0731043
۱,۵۰۲,۰۵۰تومان
موجود > آماده ارسال

وزن مدال: 1.090 گرم
زنجیر: ندارد