شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

مدال مدوسا نگین دار(بهراد) کد ME0241010
۸۷,۷۲۵,۱۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال مدوسا نگین دار(بهراد) کد ME0241010
۸۷,۷۲۵,۱۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 64.10 گرم
زنجیر:  ندارد
وزن سنگ: کسر شده
پول سنگ: ندارد

مدال ورساچه بهراد کد ME0241008
۲۲,۴۴۴,۵۰۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال ورساچه بهراد کد ME0241008
۲۲,۴۴۴,۵۰۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سایز1: 16.40 گرم
قطر مدال سایز1: 3 سانتی متر
وزن سایز2: 48.30 گرم
قطر مدال سایز2: 5 سانتی متر
زنجیر: ندارد

مدال مدوسا بهراد کد ME0241009
۷۸,۶۹۲,۶۲۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال مدوسا بهراد کد ME0241009
۷۸,۶۹۲,۶۲۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 57.50
زنجیر: ندارد

طول مدال: 5 سانتی متر

مدال لیزری فرشته کد ME0801016
۲,۸۴۴,۸۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری فرشته کد ME0801016
۲,۸۴۴,۸۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.20 گرم 
زنجیر ندارد

مدال لیزری مادر و فرزند کد ME0801015
۲,۷۱۵,۵۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری مادر و فرزند کد ME0801015
۲,۷۱۵,۵۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.10 گرم
زنجیر: ندارد

مدال لیزری دختر بالرین کد ME0801014
۱,۸۱۰,۳۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری دختر بالرین کد ME0801014
۱,۸۱۰,۳۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 1.40 گرم
زنجیر: ندارد

مدال لیزری طرح و اِن یَکاد کد ME0801008
۳,۱۰۳,۵۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری طرح و اِن یَکاد کد ME0801008
۳,۱۰۳,۵۲۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.40
زنجیر: ندارد

مدال لیزری دختر بالرین کد ME0801013
۱,۵۵۱,۷۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری دختر بالرین کد ME0801013
۱,۵۵۱,۷۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 1.20
زنجیر: ندارد

مدال لیزری طرح نُت و قلب کد ME0801012
۱,۷۴۵,۷۳۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری طرح نُت و قلب کد ME0801012
۱,۷۴۵,۷۳۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 1.35
زنجیر: ندارد

مدال لیزری فرکانس قلب کد ME0801011
۲,۰۶۹,۰۱۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری فرکانس قلب کد ME0801011
۲,۰۶۹,۰۱۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

مدال لیزری سیندرلا کد ME0801010
۲,۵۲۱,۶۱۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری سیندرلا کد ME0801010
۲,۵۲۱,۶۱۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 1.95
زنجیر: ندارد

مدال لیزری آیه چشم بد کد ME0801009
۲,۵۸۶,۲۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری آیه چشم بد کد ME0801009
۲,۵۸۶,۲۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.00
زنجیر: ندارد

مدال لیزری طرح نُت و قلب کد ME0801007
۱,۱۶۳,۸۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری طرح نُت و قلب کد ME0801007
۱,۱۶۳,۸۲۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 0.900
زنجیر: ندارد

مدال لیزری طرح عروس کد ME0801006
۲,۵۸۶,۲۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری طرح عروس کد ME0801006
۲,۵۸۶,۲۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.00
زنجیر: ندارد

مدال لیزری آیه چشم حسد کد ME0801005
۳,۲۳۲,۸۳۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری آیه چشم حسد کد ME0801005
۳,۲۳۲,۸۳۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.50
زنجیر: ندارد

مدال لیزری آیه چشم نظر کد ME0801004
۲,۵۸۶,۲۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری آیه چشم نظر کد ME0801004
۲,۵۸۶,۲۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.00
زنجیر: ندارد

مدال لیزری آیه وَ اِن یَکاد کد ME0801003
۳,۰۳۸,۸۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری آیه وَ اِن یَکاد کد ME0801003
۳,۰۳۸,۸۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.35
زنجیر: ندارد

مدال لیزری خورشید و ستاره کد ME0801002
۲,۸۴۴,۸۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری خورشید و ستاره کد ME0801002
۲,۸۴۴,۸۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.20
زنجیر: ندارد

مدال لیزری آیه چشم زخم کد ME0801001
۲,۷۱۵,۵۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیزری آیه چشم زخم کد ME0801001
۲,۷۱۵,۵۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 2.10
زنجیر: ندارد

مدال لیماک کد TGH.P_038
۱۰,۵۰۹,۰۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال لیماک کد TGH.P_038
۱۰,۵۰۹,۰۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن: 7.70
جنس سنگ:
توکا
کاور محصول: دارد
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

مدال قلب کد ME0281003
ناموجود

زنجیر: ندارد
وزن مدال سایز یک: 1.20
وزن مدال سایز دو: 1.70
وزن مدال سایز سه: 2.50