قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

گردنبند کارتیر لوکس نگین دار کد NE0181001
۱۶۷,۵۴۴,۶۰۱تومان
موجود > آماده ارسال
گردنبند کارتیر لوکس نگین دار کد NE0181001
۱۶۷,۵۴۴,۶۰۱تومان
موجود > آماده ارسال

کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(518 عدد به وزن 5.190 گرم)
وزن سایز1: 80.00 گرم
وزن سایز2: 116.600 گرم
وزن سایز3: 155.00 گرم
قابلیت تغییر سایز: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

مدال فرشته کد ME0151019
۸,۴۹۷,۸۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151019
۸,۴۹۷,۸۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

5.550

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال فرشته گلشن کد ME0151020
۷,۰۴۳,۲۵۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته گلشن کد ME0151020
۷,۰۴۳,۲۵۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

 ندارد

وزن مدال:

4.60

وزن سنگ: 

کسر شده

 

مدال فرشته لیلی کد ME0151021
۶,۹۶۶,۶۹۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته لیلی کد ME0151021
۶,۹۶۶,۶۹۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.550

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال هخامنش کد ME0151022
۶,۹۲۸,۱۲۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال هخامنش کد ME0151022
۶,۹۲۸,۱۲۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 4.65
جنس سنگ: اونیکس
وزن سنگ: کسر شده

مدال فرشته کد ME0151023
۸,۷۲۷,۵۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151023
۸,۷۲۷,۵۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

 ندارد

وزن مدال:

5.70

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال هخامنش کد ME0151025
۸,۴۹۲,۵۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال هخامنش کد ME0151025
۸,۴۹۲,۵۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 5.70
جنس سنگ: اونیکس
وزن سنگ: کسر شده

مدال فرشته کد ME0151026
۷,۴۲۶,۰۳۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151026
۷,۴۲۶,۰۳۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.850
جنس سنگ: مروارید

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال هخامنش کد ME0151027
۶,۲۵۷,۶۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال هخامنش کد ME0151027
۶,۲۵۷,۶۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.20

جنس سنگ:

اونیکس

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال هخامنش کد ME0151028
۶,۷۰۴,۶۳۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال هخامنش کد ME0151028
۶,۷۰۴,۶۳۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.50

وزن سنگ:

کسر شده
جنس سنگ: اونیکس

مدال هخامنش کد ME0151029
۶,۲۵۷,۶۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال هخامنش کد ME0151029
۶,۲۵۷,۶۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.20

وزن سنگ:

کسر شده
جنس سنگ: اونیکس

 

مدال فرشته کد ME0151031
۸,۲۶۸,۱۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151031
۸,۲۶۸,۱۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

5.40

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال فرشته کد ME0151032
۸,۷۲۷,۵۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151032
۸,۷۲۷,۵۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

5.70

وزن سنگ:
کسر شده

 

مدال فرشته کد ME0151033
۷,۰۴۳,۲۵۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151033
۷,۰۴۳,۲۵۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.60

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال فرشته کد ME0151034
۹,۴۹۳,۰۷۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151034
۹,۴۹۳,۰۷۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

6.20

وزن سنگ:

 کسر شده

 

مدال هخامنش کد ME0151036
۶,۳۳۲,۱۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال هخامنش کد ME0151036
۶,۳۳۲,۱۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.250

وزن سنگ:

کسر شده

جنس سنگ:

اونیکس

مدال فرشته کد ME0151037
۷,۵۰۲,۵۹۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151037
۷,۵۰۲,۵۹۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.90

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال فرشته کد ME0151038
۱۱,۴۸۳,۵۶۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151038
۱۱,۴۸۳,۵۶۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

7.50

وزن سنگ:

کسر شده

 

مدال هخامنش کد ME0151039
۶,۲۵۷,۶۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال هخامنش کد ME0151039
۶,۲۵۷,۶۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

4.20
جنس سنگ: اونیکس

وزن سنگ:

کسر شده

جنس سنگ:
اونیکس

مدال فرشته کد ME0151040
۹,۱۸۶,۸۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال فرشته کد ME0151040
۹,۱۸۶,۸۵۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن مدال: 6.00
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده