قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

تمیمه مروارید RFJ کد TA0341001
۴,۹۶۵,۶۱۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
تمیمه مروارید RFJ کد TA0341001
۴,۹۶۵,۶۱۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن تمیمه: 3.40
وزن سنگ: کسر شده
طول تمیمه: 19 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

تمیمه مروارید RFJ کد TA0341002
۶,۴۲۶,۰۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
تمیمه مروارید RFJ کد TA0341002
۶,۴۲۶,۰۸۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن تمیمه: 4.40
وزن سنگ: کسر شده
طول تمیمه: 20 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

تمیمه بهراد کد TA0241001
۴,۰۳۸,۶۸۱تومان
ناموجود
تمیمه بهراد کد TA0241001
۴,۰۳۸,۶۸۱تومان
ناموجود


وزن مدال:

2.70

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:

شمش مارک دار