قیمت مظنه: ۴,۹۶۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181050
۶,۴۰۸,۷۸۹تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181050
۶,۴۰۸,۷۸۹تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 4.300
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181012
۷,۶۳۰,۰۹۱تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181012
۷,۶۳۰,۰۹۱تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 5.05
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181055
۶,۹۸۹,۵۴۹تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181055
۶,۹۸۹,۵۴۹تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 4.640
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181061
۸,۳۰۰,۱۹۸تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181061
۸,۳۰۰,۱۹۸تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 5.500
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181349R
۳,۹۳۱,۲۹۵تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181349R
۳,۹۳۱,۲۹۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن حلقه: 2.640 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(14 عدد به وزن 0.02 گرم)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181353R
۳,۴۸۴,۵۵۷تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181353R
۳,۴۸۴,۵۵۷تومان
موجود > آماده ارسال

وزن حلقه: 2.350 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(38 عدد به وزن 0.09 گرم)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181023
۶,۱۲۵,۸۵۵تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181023
۶,۱۲۵,۸۵۵تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه:
 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 4.06
کاور محصول: دارد
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: در صورت سالم بودن سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181031
۹,۸۰۳,۹۹۹تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181031
۹,۸۰۳,۹۹۹تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه:
54
وزن حلقه و پشت حلقه:
6.57
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:  شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181015
۷,۵۲۵,۶۳۵تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181015
۷,۵۲۵,۶۳۵تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 5.00
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری 
وزن سنگ: کسر شده است
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181059
۷,۱۵۸,۴۶۲تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181059
۷,۱۵۸,۴۶۲تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 4.740
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181347R
۳,۷۸۲,۳۸۲تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181347R
۳,۷۸۲,۳۸۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن حلقه: 2.540 گرم 
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(15 عدد به وزن 0.04 گرم)
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181350R
۳,۴۱۰,۱۰۱تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181350R
۳,۴۱۰,۱۰۱تومان
موجود > آماده ارسال

وزن حلقه: 2.290 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(15 عدد به وزن 0.04 گرم)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181351R
۶,۴۲۰,۱۹۹تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181351R
۶,۴۲۰,۱۹۹تومان
موجود > آماده ارسال

وزن حلقه: 4.960 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(59 عدد به وزن 0.10 گرم)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181352R
۶,۹۸۴,۰۰۵تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181352R
۶,۹۸۴,۰۰۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن حلقه: 4.690گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(19 عدد به وزن 0.05 گرم)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181354R
۴,۷۳۵,۴۲۴تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181354R
۴,۷۳۵,۴۲۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن حلقه: 3.180 گرم
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده(54 عدد به وزن 0.21گرم)
گارانتی رنگ: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181002
۱۳,۱۷۸,۷۷۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181002
۱۳,۱۷۸,۷۷۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 8.850
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه رینگی دامله کد HR0731001
۳,۴۰۱,۶۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
حلقه رینگی دامله کد HR0731001
۳,۴۰۱,۶۲۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

پهنا: 3 MM
وزن حلقه: 2.56

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181003
۱۳,۴۰۲,۱۴۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181003
۱۳,۴۰۲,۱۴۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 9.00
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه رینگی دامله کد HR0731003
۵,۳۱۵,۰۳۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
حلقه رینگی دامله کد HR0731003
۵,۳۱۵,۰۳۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن حلقه: 4.00
پهنا: 5 mm

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181004
۵,۱۹۷,۷۰۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181004
۵,۱۹۷,۷۰۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 3.60
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ


مجموعه کیمیا زر با تکیه بر دانش خود اقدام به راه اندازی بزرگترین فروشگاه آنلاین طلا و جواهرات در ایران کرده است و با اراده آهنین در مسیر تکامل این فروشگاه در حرکت است. محصولات موجود در سایت کیمیا زر از برترین برندهای روز دنیا برای انواع سلیقه ها از انواع نیم ست،انگشتر، سرویس، گردنبند و....گردآوری شده است چرا که معتقد است مردم عزیز ایران شایستگی بهترین ها را دارند. علاوه بر زیبایی و اصالت محصولات، مواردی چون تضمین به روز بودن قیمت، گارانتی مادام العمر عیار محصولات، ضمانت بازگشت محصول دچار ایراد فنی و یا مغایر با سفارش ثبت شده تا یک هفته پس از تحویل، دلایلی است که خاطر شما را برای داشتن خریدی آسان و دلنشین، آسوده خواهد کرد . هموطنان عزیز می توانند در هر لحظه از شبانه روز از محصولات معتبر طلا و جواهر ایران دیدن فرمایند و با بررسی ، مقایسه و انتخاب محصول مورد نظر خود ، لذت یک انتخاب هوشمندانه را داشته باشند.