شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

حلقه و پشت حلقه گردباد کد HP0661001
۴,۸۹۱,۵۹۷تومان

وزن حلقه و پشت حلقه: 3.60

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181033
۱۲,۷۴۷,۴۸۲تومان


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:
9.00

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری 

وزن سنگ:

کسر شده است

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181001
۶,۶۷۵,۲۴۱تومان

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.700
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181015
۹,۲۲۸,۷۳۷تومان


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:

6.500

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری 

وزن سنگ:

کسر شده است

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181031
۹,۲۹۹,۱۱۲تومان

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
6.55
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:  شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181030
۸,۷۳۶,۱۱۳تومان


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:
6.150

کاور محصول:

دارد

گارانتی:

یک ساله آبکاری

وزن سنگ:

کسر شده است

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

جنس سنگ

سوارسکی، نانو و کوراندوم 

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

مرجوع وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181028
۸,۵۲۴,۹۸۸تومان

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
6.00
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181027
۵,۹۹۱,۴۹۲تومان

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
4.200
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181029
ناموجود

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
6.550
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181026
ناموجود

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.50
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181024
۸,۲۴۳,۴۸۹تومان

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
5.80
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
 کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو، کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181023
ناموجود


سایز انگشتر:

 54

وزن انگشتر:
4.60

کاور محصول:

دارد

وزن سنگ: 

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

جنس سنگ:

سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

در صورت سالم بودن سنگ

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181022
۷,۵۳۹,۷۴۰تومان

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.30
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:  مرجوعی با عیار 750

جنس سنگ: 

سواروسکی، نانو، کوراندوم
متریال ساخت:  شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181025
۸,۳۰۴,۲۳۸تومان

سایز انگشتر:  54
وزن انگشتر:
5.90
کاور محصول:
دارد
جنس سنگ:
سواروسکی
وزن سنگ:  کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181021
۷,۰۳۷,۴۹۰تومان

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
5.00
کاور محصول:
دارد
جنس سنگ:
سواروسکی
وزن سنگ:
 کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750 
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181019
۷,۱۷۸,۲۴۰تومان

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.100
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181018
۹,۴۳۰,۲۳۷تومان

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
6.70
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
جنس سنگ:
سواروسکی
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

 

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181017
۱۰,۳۵۴,۷۳۶تومان

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 7.30
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181016
۷,۲۳۸,۲۴۰تومان

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.10
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181053
۷,۱۹۷,۸۶۵تومان

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.05
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181012
ناموجود

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.17
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

مجموعه کیمیا زر با پشتوانه 10 ساله در زمینه تولید و پخش انواع دستبند،مجموعه کیمیا زر با پشتوانه 10 ساله در زمینه تولید و پخش انواع دستبند، گوشواره، انگشتر، نیم ست و... در سال 98 وارد عرصه مجازی شد. ما تلاش کرده ایم تا با عرضه بهترین کالا ها در کلاس کیفیت جهانی قدردان حمایت های شما عزیزان باشیم. کیمیا زر امیدوار است تجربه خوبی از خرید اینترنتی طلا را با ما تجربه کنید.