قیمت مظنه: ۴,۹۶۱,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW079
۲,۵۱۷,۱۲۳تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW079
۲,۵۱۷,۱۲۳تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.74
وزن گوشواره: 0.86
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW085
۳,۵۸۹,۰۷۸تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW085
۳,۵۸۹,۰۷۸تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.95
وزن گوشواره: 1.30
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید سوفیا کد NI0231005
۴,۲۹۵,۸۳۸تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست مروارید سوفیا کد NI0231005
۴,۲۹۵,۸۳۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 1.050
وزن آویز: 2.050
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

نیم ست شنل کد NI0731011
۲,۱۱۷,۱۱۲تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست شنل کد NI0731011
۲,۱۱۷,۱۱۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 1.580
زنجیر: ندارد

نیم ست پایه جواهر لوکس کد NI0181048Y
۸,۵۲۵,۲۲۳تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست پایه جواهر لوکس کد NI0181048Y
۸,۵۲۵,۲۲۳تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 2.850
وزن گوشواره: 2.450
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش: به شرط سالم بودن سنگ

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW013
۸,۰۸۵,۰۰۰تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW013
۸,۰۸۵,۰۰۰تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر:
ندارد
وزن مدال:
2.10
وزن گوشواره:
3.10
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده

گارانتی: 

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750 
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوعی پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سالم بودن سنگ

 

نیم ست قلب کد NI0731039
۱,۹۵۶,۳۱۸تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست قلب کد NI0731039
۱,۹۵۶,۳۱۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 1.500
زنجیر: ندارد

نیم ست لیماک کد TGH.E_013
۱۴,۰۷۲,۴۸۰تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست لیماک کد TGH.E_013
۱۴,۰۷۲,۴۸۰تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر:
ندارد
وزن مدال:
3.560
وزن گوشواره:
6.110
جنس سنگ:
توکا
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
 کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوعی پول سنگ در زمان فروش:  به شرط سالم بودن سنگ

 

نیم ست پنتر نگین دار کد TGH_016
۳۴,۶۹۲,۶۴۲تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست پنتر نگین دار کد TGH_016
۳۴,۶۹۲,۶۴۲تومان
موجود > آماده ارسال

وزن مدال: 10.96
وزن گوشواره: 13.87
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست پنتر کد TGH_015
۲۵,۱۰۷,۵۷۵تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست پنتر کد TGH_015
۲۵,۱۰۷,۵۷۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 17.680
وزن گوشواره: 9.100
وزن مدال: 8.580
زنجیر: ندارد

نیم ست قلب کد NI0731046
۲,۶۷۹,۸۸۸تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست قلب کد NI0731046
۲,۶۷۹,۸۸۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 2.00 گرم
زنجیر: ندارد

نیم ست دو عاشق کد NI0731047
۲,۲۱۰,۹۰۸تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست دو عاشق کد NI0731047
۲,۲۱۰,۹۰۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 1.650 گرم
زنجیر: ندارد

نیم ست LOVE کد NI0731048
۲,۹۰۷,۶۷۹تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست LOVE کد NI0731048
۲,۹۰۷,۶۷۹تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 2.170 گرم
زنجیر: ندارد

نیم ست پایه جواهر لوکس کد NI0181002
۱۲,۴۲۸,۴۳۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست پایه جواهر لوکس کد NI0181002
۱۲,۴۲۸,۴۳۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر:  ندارد
وزن مدال:
1.75
سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
2.75
وزن گوشواره:
2.80
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
درصورت سالم بودن سنگ

 

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW001
۴,۶۷۵,۹۲۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW001
۴,۶۷۵,۹۲۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 1.16
وزن گوشواره: 1.89
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW031
۲,۸۱۴,۸۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW031
۲,۸۱۴,۸۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.66
وزن گوشواره: 1.14
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW003
۲,۸۱۴,۸۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW003
۲,۸۱۴,۸۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.75
وزن گوشواره: 1.05
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW041
۸,۴۷۲,۴۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW041
۸,۴۷۲,۴۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 4.15
وزن گوشواره: 1.45
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW005
۱۰,۸۸۳,۹۹۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW005
۱۰,۸۸۳,۹۹۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

3.25

وزن گوشواره:

4.00

کاور محصول: 

دارد

وزن سنگ: 

کسر شده

جنس سنگ:

مروارید

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW053
۲,۹۶۳,۷۷۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW053
۲,۹۶۳,۷۷۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.750
وزن گوشواره: 1.150
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی


مجموعه کیمیا زر با تکیه بر دانش خود اقدام به راه اندازی بزرگترین فروشگاه آنلاین طلا و جواهرات در ایران کرده است و با اراده آهنین در مسیر تکامل این فروشگاه در حرکت است. محصولات موجود در سایت کیمیا زر از برترین برندهای روز دنیا برای انواع سلیقه ها از انواع نیم ست،انگشتر، سرویس، گردنبند و....گردآوری شده است چرا که معتقد است مردم عزیز ایران شایستگی بهترین ها را دارند. علاوه بر زیبایی و اصالت محصولات، مواردی چون تضمین به روز بودن قیمت، گارانتی مادام العمر عیار محصولات، ضمانت بازگشت محصول دچار ایراد فنی و یا مغایر با سفارش ثبت شده تا یک هفته پس از تحویل، دلایلی است که خاطر شما را برای داشتن خریدی آسان و دلنشین، آسوده خواهد کرد . هموطنان عزیز می توانند در هر لحظه از شبانه روز از محصولات معتبر طلا و جواهر ایران دیدن فرمایند و با بررسی ، مقایسه و انتخاب محصول مورد نظر خود ، لذت یک انتخاب هوشمندانه را داشته باشند.