قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

نیم ست مروارید سوفیا کد NI0231005
۴,۴۱۷,۹۳۳تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست مروارید سوفیا کد NI0231005
۴,۴۱۷,۹۳۳تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 1.050
وزن آویز: 2.050
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ:
مروارید

نیم ست نیکا کد NI0651008
۱۶,۳۵۷,۳۰۶تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست نیکا کد NI0651008
۱۶,۳۵۷,۳۰۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست:
11.200
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده 

نیم ست نیکا کد NI0651010
۱۷,۹۰۵,۴۰۸تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست نیکا کد NI0651010
۱۷,۹۰۵,۴۰۸تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 12.260
زنجیر: ندارد
وزن سنگ: کسر شده

نیم ست پایه جواهر لوکس کد NI0181029
۳۱,۴۱۲,۸۷۰تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست پایه جواهر لوکس کد NI0181029
۳۱,۴۱۲,۸۷۰تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 54
وزن مدال: 5.20
وزن گوشواره: 7.08
وزن انگشتر: 7.40
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو، کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش: در صورت سالم بودن سنگ

نیم ست پایه جواهر لوکس کد NI0181036
۱۷,۲۵۸,۸۲۳تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست پایه جواهر لوکس کد NI0181036
۱۷,۲۵۸,۸۲۳تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر: ندارد
سایز انگشتر: 54
وزن مدال: 4.590
وزن گوشواره: 2.350
وزن انگشتر: 3.940
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو، کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش: در صورت سالم بودن سنگ

نیم ست شنل کد NI0731011
۲,۱۷۷,۲۸۴تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست شنل کد NI0731011
۲,۱۷۷,۲۸۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 1.580
زنجیر: ندارد

نیم ست لیماک کد TGH.E_013
۱۴,۴۶۲,۷۸۱تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست لیماک کد TGH.E_013
۱۴,۴۶۲,۷۸۱تومان
موجود > آماده ارسال

زنجیر:
ندارد
وزن مدال:
3.560
وزن گوشواره:
6.110
جنس سنگ:
توکا
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
 کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوعی پول سنگ در زمان فروش:  به شرط سالم بودن سنگ

 

نیم ست پنتر نگین دار کد TGH_016
۳۵,۶۷۸,۶۶۶تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست پنتر نگین دار کد TGH_016
۳۵,۶۷۸,۶۶۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن مدال: 10.96
وزن گوشواره: 13.87
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست پنتر کد TGH_015
۲۵,۸۲۱,۱۷۵تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست پنتر کد TGH_015
۲۵,۸۲۱,۱۷۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 17.680
وزن گوشواره: 9.100
وزن مدال: 8.580
زنجیر: ندارد

نیم ست قلب کد NI0731046
۲,۷۵۶,۰۵۵تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست قلب کد NI0731046
۲,۷۵۶,۰۵۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 2.00 گرم
زنجیر: ندارد

نیم ست دو عاشق کد NI0731047
۲,۲۷۳,۷۴۶تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست دو عاشق کد NI0731047
۲,۲۷۳,۷۴۶تومان
موجود > آماده ارسال

وزن نیم ست: 1.650 گرم
زنجیر: ندارد

نیم ست نیکا کد NI0651015
۲۵,۸۵۰,۳۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست نیکا کد NI0651015
۲۵,۸۵۰,۳۸۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن انگشتر: 3.750 گرم
وزن مدال: 9.950 گرم
وزن گوشواره: 4.00 گرم

نیم ست هرینگبون کد SE0611001
۲۱,۶۷۱,۵۴۵تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست هرینگبون کد SE0611001
۲۱,۶۷۱,۵۴۵تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 4.290 گرم
وزن گردنبند: 10.430 گرم

نیم ست پایه جواهر لوکس کد NI0181002
۱۲,۷۳۷,۳۳۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست پایه جواهر لوکس کد NI0181002
۱۲,۷۳۷,۳۳۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر:  ندارد
وزن مدال:
1.75
سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
2.75
وزن گوشواره:
2.80
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
درصورت سالم بودن سنگ

 

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW001
۴,۸۰۴,۹۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW001
۴,۸۰۴,۹۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 1.16
وزن گوشواره: 1.89
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW031
۲,۸۹۱,۰۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW031
۲,۸۹۱,۰۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.66
وزن گوشواره: 1.14
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW003
۲,۸۹۱,۰۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW003
۲,۸۹۱,۰۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.75
وزن گوشواره: 1.05
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW037
۳,۱۲۰,۷۲۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW037
۳,۱۲۰,۷۲۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 0.80
وزن گوشواره: 1.15
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW005
۱۱,۱۹۰,۷۷۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW005
۱۱,۱۹۰,۷۷۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


زنجیر:

ندارد

وزن مدال:

3.25

وزن گوشواره:

4.00

کاور محصول: 

دارد

وزن سنگ: 

کسر شده

جنس سنگ:

مروارید

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW041
۸,۷۰۹,۳۹۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست مروارید لوکس کد NI018TGW041
۸,۷۰۹,۳۹۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

زنجیر: ندارد
وزن مدال: 4.15
وزن گوشواره: 1.45
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی