قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

دستبند چشم نظر کد DA0121001
۳,۱۲۸,۸۲۹تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند چشم نظر کد DA0121001
۳,۱۲۸,۸۲۹تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 2.310

دستبند چشم نظر کد DA0661018
۳,۴۰۲,۰۰۰تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند چشم نظر کد DA0661018
۳,۴۰۲,۰۰۰تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 2.30 گرم 
قیمت سنگ: 70.000
طول دستبند: 19 سانتی متر

دستبند چشم نظر کد DA0661019
۴,۲۸۵,۷۰۴تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند چشم نظر کد DA0661019
۴,۲۸۵,۷۰۴تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند: 2.91 گرم
قیمت سنگ: 70.000
طول دستبند: 19 سانتی متر

دستبند مروارید سوفیا کد DA0231001
۱,۷۱۰,۱۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند مروارید سوفیا کد DA0231001
۱,۷۱۰,۱۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند با زنجیر در 30: 1.20
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

 

دستبند مروارید سوفیا کد DA0231002
۱,۴۲۵,۱۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند مروارید سوفیا کد DA0231002
۱,۴۲۵,۱۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند با زنجیر در 30:
1.00
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

 

دستبند تراش MH کد DA01401_1006
۳۱,۶۹۴,۶۳۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند تراش MH کد DA01401_1006
۳۱,۶۹۴,۶۳۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


وزن دستبند: 

23.00

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750

دستبند تراش MH کد DA01402_1002
۱۶,۵۳۶,۳۳۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند تراش MH کد DA01402_1002
۱۶,۵۳۶,۳۳۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


وزن دستبند: 

12.00

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750

دستبند تراش MH کد DA01402_1005
۲۱,۰۲۳,۷۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند تراش MH کد DA01402_1005
۲۱,۰۲۳,۷۵۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 15.00
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند تراش کد DA01403_1001
۳۵,۳۳۴,۰۴۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند تراش کد DA01403_1001
۳۵,۳۳۴,۰۴۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 25.00
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند تراش کد DA01403_1007
۲۱,۹۰۷,۱۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند تراش کد DA01403_1007
۲۱,۹۰۷,۱۰۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 15.50
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند تراش MH کد DA01401_1003
۱۳,۷۸۰,۲۷۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند تراش MH کد DA01401_1003
۱۳,۷۸۰,۲۷۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


وزن دستبند: 

10.00

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750

دستبند تراش کد DA01403_1004
۱۹,۷۸۷,۰۶۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند تراش کد DA01403_1004
۱۹,۷۸۷,۰۶۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 14.00
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750

دستبند تراش MH کد DA01401_1008
۱۵,۱۵۸,۳۰۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند تراش MH کد DA01401_1008
۱۵,۱۵۸,۳۰۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت


وزن دستبند: 

11.00

تضمین اصالت: 

مرجوعی با عیار 750

دستبند فیروزه سوفیا DA0231004
۱,۸۵۲,۶۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند فیروزه سوفیا DA0231004
۱,۸۵۲,۶۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 1.300
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: فیروز سنتتیک

دستبند کارتیر زرپسند کد BA0621001
۹,۲۹۰,۴۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیر زرپسند کد BA0621001
۹,۲۹۰,۴۹۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند سایز 1: 6.80
وزن دستبند سایز 2:
11.60
وزن دستبند سایز 3:
14.80
وزن دستبند سایز 4:
16.10
وزن دستبند سایز 5:
23.90
وزن دستبند سایز 6:
29.50
وزن دستبند سایز 7:
36.50

دستبند کارتیر تخت کد TGB.S_013
۲۲,۹۲۹,۴۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند کارتیر تخت کد TGB.S_013
۲۲,۹۲۹,۴۳۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
پهنا 9 میلیمتر: 15.70
پهنا 11 میلیمتر: 20.00
پهنا 13 میلیمتر: 24.10
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

دستبند آینه ای کد DA0211001
۲۵,۳۲۸,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند آینه ای کد DA0211001
۲۵,۳۲۸,۶۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

تراش: دارد
وزن دستبند با پهنا 13.00 میلی متر: 18.70
وزن دستبند با پهنا 19.50 میلی متر:
29.50
وزن دستبند با پهنا 26.00 میلی متر:
36.40

دستبند ونکلیف کد DA051101
۱,۸۲۲,۰۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند ونکلیف کد DA051101
۱,۸۲۲,۰۵۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند: 1.300
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده است
رنگ بندی سنگ: قرمز
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

دستبند رومینو کد DA0651005
۱۱,۲۴۵,۶۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند رومینو کد DA0651005
۱۱,۲۴۵,۶۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن دستبند:7.70
وزن سنگ:کسر شده

دستبند ونکلیف کد DA051102
۲,۱۴۲,۳۷۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
دستبند ونکلیف کد DA051102
۲,۱۴۲,۳۷۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

کاور محصول: دارد
وزن دستبند: 1.500
 رنگ بندی سنگ: سبز (مالاخیت)
وزن سنگ:  کسر شده است
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ