شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

پابند بهراد کد PA0241001
ناموجود


وزن پابند:

5.60

وزن سنگ:

کسر شده

متریال ساخت:

شمش بار