شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

رولباسی RFJ کد RO0341013
۶,۴۴۴,۱۷۶تومان
رولباسی RFJ کد RO0341013
۶,۴۴۴,۱۷۶تومان

وزن رولباسی: 4.80
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر

رولباسی RFJ کد RO0341012
۱۷,۴۵۲,۹۷۶تومان
رولباسی RFJ کد RO0341012
۱۷,۴۵۲,۹۷۶تومان

وزن رولباسی: 13.00
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی RFJ کد RO0341011
۱۵,۹۷۶,۱۸۵تومان
رولباسی RFJ کد RO0341011
۱۵,۹۷۶,۱۸۵تومان

وزن رولباسی: 11.90
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی RFJ کد RO0341010
۱۱,۶۸۰,۰۶۸تومان
رولباسی RFJ کد RO0341010
۱۱,۶۸۰,۰۶۸تومان

وزن رولباسی: 8.70
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر

رولباسی RFJ کد RO0341009
۹,۸۶۷,۶۴۴تومان
رولباسی RFJ کد RO0341009
۹,۸۶۷,۶۴۴تومان

وزن رولباسی: 7.30
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی RFJ کد RO0341008
۹,۸۰۰,۵۱۷تومان
رولباسی RFJ کد RO0341008
۹,۸۰۰,۵۱۷تومان

وزن رولباسی: 7.30
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی RFJ کد RO0341007
۹,۱۲۹,۲۴۹تومان
رولباسی RFJ کد RO0341007
۹,۱۲۹,۲۴۹تومان

وزن رولباسی: 6.80
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341003
۹,۲۶۳,۵۰۲تومان

وزن رولباسی: 6.90
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک
طول رولباسی: 60 سانتی متر

رولباسی RFJ کد RO0341001
۷,۱۱۵,۴۴۴تومان
رولباسی RFJ کد RO0341001
۷,۱۱۵,۴۴۴تومان

وزن رولباسی: 5.50
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی RFJ کد RO0341006
۸,۹۹۴,۹۹۵تومان
رولباسی RFJ کد RO0341006
۸,۹۹۴,۹۹۵تومان

وزن رولباسی: 6.70
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ:  سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341005
۱۵,۱۷۰,۶۶۳تومان

وزن رولباسی: 11.30
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341004
۹,۵۳۲,۰۱۰تومان

وزن رولباسی: 7.10
وزن سنگ: کسر شده
طول رولباسی:  60 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک

رولباسی مروارید RFJ کد RO0341002
۱۵,۱۰۳,۵۳۷تومان

وزن رولباسی: 11.25
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: مروارید سنتتیک
طول رولباسی: 60 سانتی متر

رولباسی مروارید سوفیا کد RO0231002
۷,۸۶۰,۳۳۵تومان

وزن رولباسی: 6.00
طول رولباسی: 80 سانتی متر
جنس سنگ: مروارید سنتتیک
وزن سنگ: کسر شده

رولباسی پنتر نگین دار کد RO0671006
۴۷,۶۶۰,۰۴۹تومان

وزن رولباسی: 35.500
طول آویز رولباسی: 68 سانتی متر
طول آویز متصل به رولباسی: 8 سانتی متر

رولباسی MGM کد RO0671005
۲۳,۰۹۱,۶۲۹تومان
رولباسی MGM کد RO0671005
۲۳,۰۹۱,۶۲۹تومان

وزن رولباسی: 17.200
طول رولباسی: 100 سانتی متر

رولباسی کارتیر کد RO0661002
۲۵,۶۵۹,۷۷۲تومان
رولباسی کارتیر کد RO0661002
۲۵,۶۵۹,۷۷۲تومان

وزن رولباسی: 19.750
طول رولباسی: 80 سانتی متر

رولباسی کارتیر کد RO0661001
۲۰,۲۶۷,۹۷۲تومان
رولباسی کارتیر کد RO0661001
۲۰,۲۶۷,۹۷۲تومان

وزن رولباسی: 15.60
طول رولباسی: 70 سانتی متر

رولباسی سیلویا کد RO0761007
۱۰,۰۳۸,۷۰۹تومان
رولباسی سیلویا کد RO0761007
۱۰,۰۳۸,۷۰۹تومان

وزن رولباسی: 7.60
تراش: دارد

رولباسی همایون کد RO0721004
۱۱,۰۲۹,۳۷۱تومان
رولباسی همایون کد RO0721004
۱۱,۰۲۹,۳۷۱تومان

وزن رولباسی: 8.35
تراش: دارد

رولباسی همایون کد RO0721003
۱۴,۷۹۳,۸۸۷تومان
رولباسی همایون کد RO0721003
۱۴,۷۹۳,۸۸۷تومان

وزن رولباسی: 11.20
تراش: دارد

مجموعه کیمیا زر با پشتوانه 10 ساله در زمینه تولید و پخش انواع دستبند،مجموعه کیمیا زر با پشتوانه 10 ساله در زمینه تولید و پخش انواع دستبند، گوشواره، انگشتر، نیم ست و... در سال 98 وارد عرصه مجازی شد. ما تلاش کرده ایم تا با عرضه بهترین کالا ها در کلاس کیفیت جهانی قدردان حمایت های شما عزیزان باشیم. کیمیا زر امیدوار است تجربه خوبی از خرید اینترنتی طلا را با ما تجربه کنید.