شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

النگو برج کد AL0581014
۵,۳۳۵,۵۰۰تومان
النگو برج کد AL0581014
۵,۳۳۵,۵۰۰تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.00
وزن النگو سایز 2: 4.15
وزن النگو سایز 3:  4.40
وزن النگو سایز 4: 4.70
وزن النگو سایز 5:
5.00
پهنا: 4 میلی متر

النگو وحدت کد AL066505
۵,۹۹۴,۸۵۹تومان
النگو وحدت کد AL066505
۵,۹۹۴,۸۵۹تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.90
وزن النگو سایز 2: 5.00
وزن النگو سایز 3:  5.25
وزن النگو سایز 4: 5.40
وزن النگو سایز 5:
5.65

النگو الگانس کد AL066004
۸,۸۰۸,۷۷۲تومان
النگو الگانس کد AL066004
۸,۸۰۸,۷۷۲تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.65
وزن النگو سایز 2: 6.70
وزن النگو سایز 3:  7.20
وزن النگو سایز 4: 7.65
وزن النگو سایز 5:
8.00

النگو الگانس کد AL066503
۵,۵۰۵,۴۸۳تومان
النگو الگانس کد AL066503
۵,۵۰۵,۴۸۳تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.50
وزن النگو سایز 2: 4.90
وزن النگو سایز 3:  5.10
وزن النگو سایز 4: 5.30
وزن النگو سایز 5:
5.60

النگو الگانس کد AL066502
۷,۰۳۴,۷۸۳تومان
النگو الگانس کد AL066502
۷,۰۳۴,۷۸۳تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.25
وزن النگو سایز 2: 4.50
وزن النگو سایز 3:  5.20
وزن النگو سایز 4: 5.75
وزن النگو سایز 5:
6.00

النگو الگانس کد AL066501
۵,۶۲۷,۸۲۷تومان
النگو الگانس کد AL066501
۵,۶۲۷,۸۲۷تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 4.40
وزن النگو سایز 2: 4.45
وزن النگو سایز 3:  4.60
وزن النگو سایز 4: 5.20
وزن النگو سایز 5:
5.75

النگو وحدت T کد AL0662023T
۶,۴۸۴,۲۳۵تومان
النگو وحدت T کد AL0662023T
۶,۴۸۴,۲۳۵تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.30
وزن النگو سایز 2: 5.70
وزن النگو سایز 3:  5.75
وزن النگو سایز 4: 6.25
وزن النگو سایز 5:
6.45

النگو وحدت E کد AL0662023E
۶,۰۵۶,۰۳۱تومان
النگو وحدت E کد AL0662023E
۶,۰۵۶,۰۳۱تومان

وزن النگو سایز 1: 4.00
وزن النگو سایز 2: 4.40
وزن النگو سایز 3: 4.45
وزن النگو سایز 4: 4.95
وزن النگو سایز 5: 5.15
تراش: دارد

النگو برج کد AL0581013
۵,۸۸۱,۱۷۶تومان
النگو برج کد AL0581013
۵,۸۸۱,۱۷۶تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 3.70
وزن النگو سایز 2: 4.10
وزن النگو سایز 3:  4.20
وزن النگو سایز 4: 4.85
وزن النگو سایز 5:
5.00
پهنا: 4 میلی متر

النگو رعنا کد AL0591004
۷,۳۴۰,۶۴۴تومان
النگو رعنا کد AL0591004
۷,۳۴۰,۶۴۴تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 5.55
وزن النگو سایز 2: 5.60
وزن النگو سایز 3: 6.00
وزن النگو سایز 4: 6.40
وزن النگو سایز 5: 6.80
پهنا: 8 میلی متر

النگو رعنا کد AL0591003
۵,۳۸۳,۱۳۹تومان
النگو رعنا کد AL0591003
۵,۳۸۳,۱۳۹تومان

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  3.60
وزن النگو سایز 2:  3.90
وزن النگو سایز 3:  4.40
وزن النگو سایز 4: 4.80
وزن النگو سایز 5: 5.20
پهنا: 4 میلی متر

النگو برگ کد AL0621001
۱۰,۶۴۳,۹۳۳تومان
النگو برگ کد AL0621001
۱۰,۶۴۳,۹۳۳تومان

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  6.70
وزن النگو سایز 2:  7.90
وزن النگو سایز 3:  8.70

النگوآفاق کد AL059026
۶,۵۱۶,۴۴۵تومان
النگوآفاق کد AL059026
۶,۵۱۶,۴۴۵تومان

وزن النگو سایز 1: 4.60
وزن النگو سایز 2: 5.10
وزن النگو سایز 3: 5.35
وزن النگو سایز 4:
5.75
وزن النگو سایز 5:
6.00
تراش: دارد

النگوآفاق کد AL059016
۶,۹۴۲,۷۵۵تومان
النگوآفاق کد AL059016
۶,۹۴۲,۷۵۵تومان

وزن النگو سایز 1: 4.40
وزن النگو سایز 2: 5.00
وزن النگو سایز 3: 5.60
وزن النگو سایز 4: 5.70
وزن النگو سایز 5: 6.00
تراش: دارد

النگو برج کد AL0581012
۴,۸۵۰,۴۵۵تومان
النگو برج کد AL0581012
۴,۸۵۰,۴۵۵تومان

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  3.10
وزن النگو سایز 2:  3.40
وزن النگو سایز 3:  3.70
وزن النگو سایز 4:  4.00
وزن النگو سایز 5: 
4.30
پهنا: 4 میلی متر

النگو برج کد AL0581011
۷,۲۷۵,۶۸۲تومان
النگو برج کد AL0581011
۷,۲۷۵,۶۸۲تومان

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  5.00
وزن النگو سایز 2:  5.50
وزن النگو سایز 3:  6.00
وزن النگو سایز 4:  6.50
وزن النگو سایز 5: 
7.00
پهنا: 6 میلی متر

النگو آپادانا کد AL0591001
۸,۹۳۱,۱۱۶تومان
النگو آپادانا کد AL0591001
۸,۹۳۱,۱۱۶تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.30
وزن النگو سایز 2:
6.80
وزن النگو سایز 3:
7.30
وزن النگو سایز 4: 7.80
وزن النگو سایز 5: 8.30
پهنا: 6 میلی متر

النگو افتخار کد AL0581015
۷,۲۷۵,۶۸۲تومان
النگو افتخار کد AL0581015
۷,۲۷۵,۶۸۲تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 6.00
وزن النگو سایز 2: 6.700
وزن النگو سایز 3: 7.00
وزن النگو سایز 4: 7.300
وزن النگو سایز 5: 7.600

النگو برج کد AL0581010
۴,۴۸۶,۶۷۱تومان
النگو برج کد AL0581010
۴,۴۸۶,۶۷۱تومان

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  3.70
وزن النگو سایز 2:  3.80
وزن النگو سایز 3:  4.00
وزن النگو سایز 4:  4.50
وزن النگو سایز 5: 
5.00
پهنا: 4 میلی متر

النگو برج کد AL0581009
۶,۱۸۴,۳۳۰تومان
النگو برج کد AL0581009
۶,۱۸۴,۳۳۰تومان

تراش:  دارد
وزن النگو سایز 1:  5.10
وزن النگو سایز 2:  5.65
وزن النگو سایز 3:  6.00
وزن النگو سایز 4:  6.40
وزن النگو سایز 5: 
6.80
پهنا: 6 میلی متر

النگو سیاه قلم کد AL0281014
۱۰,۰۴۷,۳۷۱تومان
النگو سیاه قلم کد AL0281014
۱۰,۰۴۷,۳۷۱تومان

تراش: دارد
وزن النگو سایز 1: 7.70
وزن النگو سایز 2: 8.00
وزن النگو سایز 3: 8.60
وزن النگو سایز 4: 8.90
وزن النگو سایز 5: 9.30

مجموعه کیمیا زر با پشتوانه 10 ساله در زمینه تولید و پخش انواع دستبند،مجموعه کیمیا زر با پشتوانه 10 ساله در زمینه تولید و پخش انواع دستبند، گوشواره، انگشتر، نیم ست و... در سال 98 وارد عرصه مجازی شد. ما تلاش کرده ایم تا با عرضه بهترین کالا ها در کلاس کیفیت جهانی قدردان حمایت های شما عزیزان باشیم. کیمیا زر امیدوار است تجربه خوبی از خرید اینترنتی طلا را با ما تجربه کنید.