قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

انگشتر پرستیژ کد TGR_073
۱۰,۹۵۳,۵۵۳تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پرستیژ کد TGR_073
۱۰,۹۵۳,۵۵۳تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 55
وزن انگشتر: 7.50
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_023
۶,۵۱۹,۱۳۱تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر کارتیر نگین دار کد TGR_023
۶,۵۱۹,۱۳۱تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.900
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
جنس سنگ: سواروسکی
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر کارتیر تخت کد TGR_021
۵,۶۰۳,۹۷۹تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر کارتیر تخت کد TGR_021
۵,۶۰۳,۹۷۹تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
کاور محصول: دارد
وزن انگشتر: 3.90
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181108
۹,۸۲۲,۷۵۰تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181108
۹,۸۲۲,۷۵۰تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 6.350
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181175S
۴,۹۹۱,۰۰۶تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181175S
۴,۹۹۱,۰۰۶تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.39
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181080
۵,۳۴۵,۸۸۲تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181080
۵,۳۴۵,۸۸۲تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
3.400
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181164S
۷,۲۳۶,۳۲۱تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181164S
۷,۲۳۶,۳۲۱تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.900
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181141S
۵,۶۰۵,۹۸۶تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181141S
۵,۶۰۵,۹۸۶تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.770
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر لیماک کد TGR_018
۶,۱۵۳,۳۳۷تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر لیماک کد TGR_018
۶,۱۵۳,۳۳۷تومان
موجود > آماده ارسال


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:
4.200

کاور محصول:

دارد

جنس سنگ:
TUCA

وزن سنگ:

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181209
۴,۳۲۱,۲۶۳تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181209
۴,۳۲۱,۲۶۳تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 2.770
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر لیماک کد TGR_066
۷,۰۷۱,۰۶۴تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر لیماک کد TGR_066
۷,۰۷۱,۰۶۴تومان
موجود > آماده ارسال


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:
4.800

کاور محصول:

دارد

جنس سنگ:
TUCA

وزن سنگ:

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

انگشتر لیماک کد TGR_061
۴,۶۱۷,۴۶۸تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر لیماک کد TGR_061
۴,۶۱۷,۴۶۸تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.10
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر لیماک کد TGR_162
۵,۱۷۲,۴۴۸تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر لیماک کد TGR_162
۵,۱۷۲,۴۴۸تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.600
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181018
۳,۳۴۶,۶۴۳تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181018
۳,۳۴۶,۶۴۳تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 2.14
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: در صورت سالم بودن سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181005
۵,۶۲۲,۷۳۳تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181005
۵,۶۲۲,۷۳۳تومان
موجود > آماده ارسال


سایز انگشتر: 

54

وزن انگشتر:

3.620

کاور محصول:
دارد

وزن سنگ:

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

جنس سنگ:

سواروسکی، نانو و کوراندوم

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش

در صورت سالم بودن سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181215
۳,۶۴۲,۸۷۲تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181215
۳,۶۴۲,۸۷۲تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 2.340
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181216
۵,۵۳۰,۲۴۲تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181216
۵,۵۳۰,۲۴۲تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.540
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181089
۵,۳۴۷,۱۲۸تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181089
۵,۳۴۷,۱۲۸تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
3.440
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181105
۵,۸۰۶,۴۷۰تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181105
۵,۸۰۶,۴۷۰تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.740
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181112
۷,۰۹۲,۶۲۹تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181112
۷,۰۹۲,۶۲۹تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.580
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ