قیمت مظنه: ۵,۶۵۷,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

سرویس کیانا کد SE0751001
۲۵,۷۳۰,۶۱۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس کیانا کد SE0751001
۲۵,۷۳۰,۶۱۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس: 16.150 گرم

سرویس شنل کد SE0101001
۹۱,۲۱۸,۷۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس شنل کد SE0101001
۹۱,۲۱۸,۷۶۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس سایز 1: متغیر از وزن 40.00 تا 45.00 گرم
وزن سرویس سایز 2: متغیر از وزن 50.00 تا 55.00 گرم
وزن سرویس سایز 3: متغیر از وزن 60.00 تا 65.00 گرم
وزن سرویس سایز 4: متغیر از وزن 70.00 تا 75.00 گرم
وزن سرویس سایز 5: متغیر از وزن 80.00 تا 85.00 گرم
وزن سرویس سایز 6: متغیر از وزن 90.00 تا 95.00 گرم
وزن سرویس سایز 7: متغیر از وزن 100.00 تا 110.00 گرم
وزن سرویس سایز 8: متغیر از وزن 110.00 تا 120.00 گرم
وزن سرویس سایز 9: متغیر از وزن 120.00 تا 130.00 گرم
متریال ساخت: شمش بار

سرویس تراش حسینی کد SE0711011
۱۳۳,۰۰۰,۴۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش حسینی کد SE0711011
۱۳۳,۰۰۰,۴۸۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس: 82.800
تراش: دارد

سرویس تراش حسینی کد SE0711012
۷۹,۱۸۹,۹۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش حسینی کد SE0711012
۷۹,۱۸۹,۹۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس: 49.300
تراش: دارد

سرویس تراش حسینی کد SE0711013
۱۱۵,۱۷۰,۷۱۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش حسینی کد SE0711013
۱۱۵,۱۷۰,۷۱۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گردنبند: 43.00
وزن دستبند: 21.70
وزن گوشواره: 7.00
وزن سرویس: 71.700

سرویس تراش مارسی کد SE0631001
۱۷,۵۷۱,۲۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631001
۱۷,۵۷۱,۲۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.37
وزن دستبند: 3.50
وزن گردنبند: 6.77

سرویس نگین دار UF کد SE0201002
۳۸,۵۵۶,۰۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس نگین دار UF کد SE0201002
۳۸,۵۵۶,۰۸۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس: 24.200
وزن سنگ: کسر شده

سرویس تراش مارسی کد SE0631002
۱۶,۸۲۰,۲۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631002
۱۶,۸۲۰,۲۹۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.50
وزن دستبند: 2.87
وزن گردنبند: 6.79

سرویس تراش مارسی کد SE0631003
۱۷,۲۷۰,۸۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631003
۱۷,۲۷۰,۸۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.32
وزن دستبند: 3.02
وزن گردنبند: 7.16

سرویس تراش مارسی کد SE0631004
۲۱,۰۲۵,۳۷۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631004
۲۱,۰۲۵,۳۷۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 2.07
وزن دستبند: 2.27
وزن گردنبند: 9.70

سرویس نگین دار UF کد SE0201002
۳۸,۷۱۵,۴۱۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس نگین دار UF کد SE0201002
۳۸,۷۱۵,۴۱۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن سرویس: 24.300
وزن سنگ: کسر شده

سرویس تراش مارسی کد SE0631005
۲۴,۰۲۸,۹۹۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631005
۲۴,۰۲۸,۹۹۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.99
وزن دستبند: 4.61
وزن گردنبند: 9.36

سرویس تراش مارسی کد SE0631006
۲۵,۶۸۰,۹۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631006
۲۵,۶۸۰,۹۸۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 2.82
وزن دستبند: 4.47
وزن گردنبند: 9.84

سرویس تراش مارسی کد SE0631007
۲۶,۷۳۲,۲۵۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631007
۲۶,۷۳۲,۲۵۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 2.43
وزن دستبند: 4.73
وزن گردنبند: 10.63

سرویس تراش مارسی کد SE0631008
۲۱,۹۲۶,۴۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631008
۲۱,۹۲۶,۴۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.52
وزن دستبند: 2.38
وزن گردنبند: 10.72

سرویس تراش مارسی کد SE0631009
۲۷,۳۳۲,۹۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631009
۲۷,۳۳۲,۹۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 2.58
وزن دستبند: 3.81
وزن گردنبند: 11.76

سرویس تراش مارسی کد SE0631010
۲۹,۴۳۵,۵۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631010
۲۹,۴۳۵,۵۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 2.30
وزن دستبند: 5.43
وزن گردنبند: 11.82

سرویس تراش مارسی کد SE0631011
۱۹,۵۲۳,۵۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631011
۱۹,۵۲۳,۵۵۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.66
وزن دستبند: 3.30
وزن گردنبند: 8.07

سرویس تراش مارسی کد SE0631012
۱۷,۲۷۰,۸۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631012
۱۷,۲۷۰,۸۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.49
وزن دستبند: 3.01
وزن گردنبند: 7.04

سرویس تراش مارسی کد SE0631013
۱۹,۹۷۴,۱۰۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
سرویس تراش مارسی کد SE0631013
۱۹,۹۷۴,۱۰۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن گوشواره: 1.45
وزن دستبند: 3.01
وزن گردنبند: 8.86


چرا کیمیا زر را انتخاب کنید

چند دلیل برای خرید طلا از کیمیا زر

تحویل اکسپرس
تحویل اکسپرس

تحویل یک روزه در تهران

پشتیبانی سریع
پشتیبانی سریع

شنبه تا چهارشنبه 10 الی 18

عودت کالا
عودت کالا

ضمانت بازگشت کالا

گارانتی محصولات
گارانتی محصولات

گارانتی خرابی محصول

مرجوعی با عیار 750
مرجوعی با عیار 750

بازگشت با عیار 750