شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

سرویس کارتیر فیوژن کد SE0511015
۸۳,۲۱۵,۶۱۵تومان


وزن سرویس سایز 1:  

63.00

وزن سرویس سایز 2: 

79.00

وزن سرویس سایز 3: 

97.00

وزن سرویس سایز 4: 

105.00

وزن سرویس سایز 5: 

121.00

متریال ساخت: 

شمش به همراه بار ایتالیایی

سرویس پولکی کد SE0661006
۳۰,۳۹۳,۲۹۶تومان
سرویس پولکی کد SE0661006
۳۰,۳۹۳,۲۹۶تومان

وزن گردنبند: 10.50
وزن دستبند: 4.50
وزن گوشواره: 8.20

سرویس پولکی کد SE0661005
۳۱,۰۴۸,۳۲۴تومان
سرویس پولکی کد SE0661005
۳۱,۰۴۸,۳۲۴تومان

وزن دستبند: 4.90
وزن گردنبند: 10.70
وزن گوشواره: 8.10

سرویس طرح برگ پولکی کد SE0661004
۳۲,۷۵۱,۳۹۷تومان

وزن گردنبند: 11.00
وزن دستبند: 5.00
وزن گوشواره: 9.00

سرویس پولکی اشک کد SE0661003
۳۶,۱۵۷,۵۴۲تومان
سرویس پولکی اشک کد SE0661003
۳۶,۱۵۷,۵۴۲تومان

وزن گردنبند: 11.65
وزن دستبند: 5.85
وزن گوشواره: 10.10

سرویس لیزری کد SE0741010
۹,۰۹۴,۶۰۳تومان
سرویس لیزری کد SE0741010
۹,۰۹۴,۶۰۳تومان

وزن گوشواره: 2.12
وزن دستبند: 1.57
وزن گردنبند: 3.31
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741009
۸,۱۸۵,۱۴۲تومان
سرویس لیزری کد SE0741009
۸,۱۸۵,۱۴۲تومان

وزن سرویس: 6.30
وزن گوشواره: 1.94
وزن دستبند: 1.38
وزن گردنبند: 2.98
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741007
۷,۷۹۵,۳۷۴تومان
سرویس لیزری کد SE0741007
۷,۷۹۵,۳۷۴تومان

وزن گوشواره: 1.70
وزن دستبند: 1.40
وزن گردنبند: 3.00
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741006
۷,۶۶۵,۴۵۱تومان
سرویس لیزری کد SE0741006
۷,۶۶۵,۴۵۱تومان

وزن گوشواره: 1.80
وزن دستبند: 1.33
وزن گردنبند: 2.78
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741005
۷,۱۴۵,۷۵۹تومان
سرویس لیزری کد SE0741005
۷,۱۴۵,۷۵۹تومان

وزن گوشواره: 1.63
وزن دستبند: 1.23
وزن گردنبند: 2.64
طول گوشواره:  4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741008
۷,۷۹۵,۳۷۴تومان
سرویس لیزری کد SE0741008
۷,۷۹۵,۳۷۴تومان

وزن سرویس: 6.00
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741004
۷,۰۱۵,۸۳۶تومان
سرویس لیزری کد SE0741004
۷,۰۱۵,۸۳۶تومان

وزن گوشواره: 1.65
وزن دستبند: 1.20
وزن گردنبند: 2.55
طول گوشواره:  4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741003
۶,۸۸۵,۹۱۳تومان
سرویس لیزری کد SE0741003
۶,۸۸۵,۹۱۳تومان

وزن گوشواره: 1.48
وزن دستبند: 1.24
وزن گردنبند: 2.58 
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741002
۶,۶۲۶,۰۶۸تومان
سرویس لیزری کد SE0741002
۶,۶۲۶,۰۶۸تومان

وزن گوشواره: 1.40
وزن دستبند: 1.20
وزن گردنبند: 2.50
طول گوشواره:  4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس لیزری کد SE0741001
۶,۴۹۶,۱۴۵تومان
سرویس لیزری کد SE0741001
۶,۴۹۶,۱۴۵تومان

وزن گوشواره: 1.35
وزن دستبند: 1.20
وزن گردنبند: 2.45 
طول گوشواره: 4 سانتی متر
طول دستبند: 17 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس نگین دار UF کد SE0201025
۳۳,۱۵۴,۱۵۸تومان
سرویس نگین دار UF کد SE0201025
۳۳,۱۵۴,۱۵۸تومان

وزن گوشواره: 3.45
وزن دستبند: 6.45
وزن گردنبند: 15.20
وزن سنگ: کسر شده

سرویس نگین دار UF کد SE0201024
۳۱,۷۰۱,۱۸۷تومان
سرویس نگین دار UF کد SE0201024
۳۱,۷۰۱,۱۸۷تومان

وزن دستبند: 6.00
وزن گردنبند: 15.00
وزن گوشواره: 3.00
وزن سنگ: کسر شده
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس نگین دار UF کد SE0201023
۲۹,۳۸۹,۶۴۲تومان
سرویس نگین دار UF کد SE0201023
۲۹,۳۸۹,۶۴۲تومان

وزن دستبند: 6.10
وزن گردنبند: 12.95
وزن گوشواره: 3.20
وزن سنگ: کسر شده

سرویس پایه جواهر کد SE0511020
۶۱,۴۴۲,۴۱۶تومان
سرویس پایه جواهر کد SE0511020
۶۱,۴۴۲,۴۱۶تومان

وزن دستبند: 9.72
وزن گردنبند: 25.07
وزن گوشواره: 8.21
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر

سرویس گردباد کد SE0341001
۸۱,۹۵۵,۳۶۳تومان
سرویس گردباد کد SE0341001
۸۱,۹۵۵,۳۶۳تومان

وزن گردنبند: 31.85
وزن دستبند: 27.10
وزن گوشواره: 1.85

سرویس پایه جواهر کد SE0511022
۶۴,۰۴۱,۱۶۱تومان
سرویس پایه جواهر کد SE0511022
۶۴,۰۴۱,۱۶۱تومان

وزن دستبند: 11.58
وزن گردنبند: 26.42
وزن گوشواره: 7.50
وزن سنگ: کسر شده
طول دستبند: 18 سانتی متر
طول گردنبند: 40 سانتی متر
طول گوشواره: 3 سانتی متر

مجموعه کیمیا زر با پشتوانه 10 ساله در زمینه تولید و پخش انواع دستبند،مجموعه کیمیا زر با پشتوانه 10 ساله در زمینه تولید و پخش انواع دستبند، گوشواره، انگشتر، نیم ست و... در سال 98 وارد عرصه مجازی شد. ما تلاش کرده ایم تا با عرضه بهترین کالا ها در کلاس کیفیت جهانی قدردان حمایت های شما عزیزان باشیم. کیمیا زر امیدوار است تجربه خوبی از خرید اینترنتی طلا را با ما تجربه کنید.