قیمت مظنه: ۴,۹۶۲,۰۰۰ تومان

شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

انگشتر پرستیژ کد TGR_073
۱۰,۶۵۲,۹۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پرستیژ کد TGR_073
۱۰,۶۵۲,۹۸۵تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 55
وزن انگشتر: 7.50
کاور محصول: دارد
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181045
۱۰,۴۴۴,۳۲۳تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181045
۱۰,۴۴۴,۳۲۳تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 6.96
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181050
۶,۴۰۸,۷۸۹تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181050
۶,۴۰۸,۷۸۹تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 4.300
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181108
۹,۵۵۵,۹۵۶تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181108
۹,۵۵۵,۹۵۶تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 6.350
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181080
۵,۲۰۳,۰۳۲تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181080
۵,۲۰۳,۰۳۲تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
3.400
کاور محصول:
دارد
وزن سنگ:
کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت:
شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181141S
۵,۴۵۴,۹۰۰تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181141S
۵,۴۵۴,۹۰۰تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.770
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181155S
۶,۳۱۹,۷۵۱تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181155S
۶,۳۱۹,۷۵۱تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 4.700
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

گوشواره قلب کد GO0731036
۱,۰۷۲,۱۷۱تومان
موجود > آماده ارسال
گوشواره قلب کد GO0731036
۱,۰۷۲,۱۷۱تومان
موجود > آماده ارسال

وزن گوشواره: 0.800

انگشتر لیماک کد TGR_018
۵,۹۸۹,۴۲۸تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر لیماک کد TGR_018
۵,۹۸۹,۴۲۸تومان
موجود > آماده ارسال


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:
4.200

کاور محصول:

دارد

جنس سنگ:
TUCA

وزن سنگ:

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181209
۴,۲۰۴,۸۸۲تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181209
۴,۲۰۴,۸۸۲تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 2.770
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر لیماک کد TGR_066
۶,۸۷۹,۵۰۲تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر لیماک کد TGR_066
۶,۸۷۹,۵۰۲تومان
موجود > آماده ارسال


سایز انگشتر:

54

وزن انگشتر:
4.800

کاور محصول:

دارد

جنس سنگ:
TUCA

وزن سنگ:

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش:

به شرط سلامت سنگ

 

انگشتر لیماک کد TGR_061
۴,۴۹۳,۲۳۴تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر لیماک کد TGR_061
۴,۴۹۳,۲۳۴تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.10
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر لیماک کد TGR_162
۵,۰۳۲,۹۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر لیماک کد TGR_162
۵,۰۳۲,۹۸۵تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 5.600
کاور محصول: دارد
جنس سنگ: توکا
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181018
۳,۲۵۶,۷۳۲تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181018
۳,۲۵۶,۷۳۲تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 2.14
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: در صورت سالم بودن سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181005
۵,۴۷۰,۶۳۹تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181005
۵,۴۷۰,۶۳۹تومان
موجود > آماده ارسال


سایز انگشتر: 

54

وزن انگشتر:

3.620

کاور محصول:
دارد

وزن سنگ:

کسر شده

گارانتی:

یک ساله آبکاری

تضمین اصالت:

مرجوعی با عیار 750

جنس سنگ:

سواروسکی، نانو و کوراندوم

متریال ساخت:

شمش به همراه بار ایتالیایی

بازگشت وجه سنگ در زمان فروش

در صورت سالم بودن سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181215
۳,۵۴۴,۵۵۷تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181215
۳,۵۴۴,۵۵۷تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 2.340
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181012
۷,۶۳۰,۰۹۱تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181012
۷,۶۳۰,۰۹۱تومان
موجود > آماده ارسال

سایز حلقه و پشت حلقه: 54
وزن حلقه و پشت حلقه: 5.05
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM271
۱۷,۳۶۵,۳۴۸ تومان۱۷,۰۱۸,۰۴۱تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM271
۱۷,۳۶۵,۳۴۸ تومان۱۷,۰۱۸,۰۴۱تومان
موجود > آماده ارسال

وزن دستبند فیروزه: 11.930 گرم
سنگ: فیروزه اصل نیشابور
قیمت سنگ: 420.000

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181216
۵,۳۸۱,۵۰۹تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181216
۵,۳۸۱,۵۰۹تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر: 54
وزن انگشتر: 3.540
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ: سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
بازگشت وجه سنگ در زمان فروش: به شرط سلامت سنگ

انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181089
۵,۲۰۲,۵۹۷تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181089
۵,۲۰۲,۵۹۷تومان
موجود > آماده ارسال

سایز انگشتر:
54
وزن انگشتر:
3.440
کاور محصول: دارد
وزن سنگ: کسر شده
گارانتی:
یک ساله آبکاری
تضمین اصالت:
مرجوعی با عیار 750
جنس سنگ:
سواروسکی، نانو و کوراندوم
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی
مرجوع پول سنگ در زمان فروش:
به شرط سلامت سنگ

 


مجموعه کیمیا زر با تکیه بر دانش خود اقدام به راه اندازی بزرگترین فروشگاه آنلاین طلا و جواهرات در ایران کرده است و با اراده آهنین در مسیر تکامل این فروشگاه در حرکت است. محصولات موجود در سایت کیمیا زر از برترین برندهای روز دنیا برای انواع سلیقه ها از انواع نیم ست،انگشتر، سرویس، گردنبند و....گردآوری شده است چرا که معتقد است مردم عزیز ایران شایستگی بهترین ها را دارند. علاوه بر زیبایی و اصالت محصولات، مواردی چون تضمین به روز بودن قیمت، گارانتی مادام العمر عیار محصولات، ضمانت بازگشت محصول دچار ایراد فنی و یا مغایر با سفارش ثبت شده تا یک هفته پس از تحویل، دلایلی است که خاطر شما را برای داشتن خریدی آسان و دلنشین، آسوده خواهد کرد . هموطنان عزیز می توانند در هر لحظه از شبانه روز از محصولات معتبر طلا و جواهر ایران دیدن فرمایند و با بررسی ، مقایسه و انتخاب محصول مورد نظر خود ، لذت یک انتخاب هوشمندانه را داشته باشند.