شما در حال مشاهده لیست محصولات کیمیا زر هستید

انگشتر کارتیر کد TGR-458
۸,۲۸۴,۶۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر کد TGR-458
۸,۲۸۴,۶۸۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن انگشتر: 6.200گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
تضمین اصالت: مرجوعی با عیار750
متریال ساخت: شمش بار به همراه بار ایتالیایی

 

انگشتر بارمان گلد کدTGR-420
۷,۶۱۶,۵۶۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر بارمان گلد کدTGR-420
۷,۶۱۶,۵۶۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن انگشتر: 5.70گرم
سایز انگشتر: 54
کاور مصول: دارد
گارانتی رنگ محصول: یک ساله آبکاری
تضمین اصالت: مرجوعی با 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

انگشتر پرستیژ کد TGR-402
۱۶,۶۳۶,۱۷۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پرستیژ کد TGR-402
۱۶,۶۳۶,۱۷۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن انگشتر: 12.450گرم
سایز انگشتر: 54
قابلیت سایز: دارد
کاور محصول: دارد
تضمین ضمانت: مرجوعی با عیار 750
متریال ساخت: شمش به همراه بار ایتالیایی

 

آویزSorin کد AV0871006
۳,۷۱۸,۸۳۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871006
۳,۷۱۸,۸۳۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.900گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 2 سانتی متر

آویزSorin کد AV0871005
۳,۴۶۲,۳۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871005
۳,۴۶۲,۳۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.700گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسرشده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5ساتی متر

آویزSorin کد AV0871004
۳,۵۲۶,۴۸۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871004
۳,۵۲۶,۴۸۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.750
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5سانتی متر

 

آویزSorin کد AV0871003
۳,۵۹۰,۶۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871003
۳,۵۹۰,۶۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 2.800گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 2سانتی متر

 

آویزSorin کد AV0871002
۲,۵۰۰,۵۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871002
۲,۵۰۰,۵۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 1.950گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 1.5سانتی متر

آویزSorin کد AV0871001
۲,۴۷۷,۴۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویزSorin کد AV0871001
۲,۴۷۷,۴۳۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن آویز: 1.900گرم
زنجیر: دارد
وزن سنگ: کسر شده است
متریال ساخت: شمش بار
طول زنجیر: 40سانتی متر
طول مدال: 5میلی متر

انگشتر AURUM کد AN0841006
۳,۵۹۰,۶۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر AURUM کد AN0841006
۳,۵۹۰,۶۰۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن: 2.800
رنگ: زرد
سنگ: ندارد
سایز: 54
قابلیت سایز: دارد

انگشتر AURUM کد AN0841005
۴,۴۲۴,۱۳۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر AURUM کد AN0841005
۴,۴۲۴,۱۳۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن: 3.450گرم
رنگ: زرد
سنگ: ندارد
سایز: 54
قابلیت سایز: دارد

انگشتر AURUM کد AN0841004
۷,۶۹۴,۱۵۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر AURUM کد AN0841004
۷,۶۹۴,۱۵۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن: 6.00گرم
رنگ: زرد
سنگ: ندارد
سایز: 54
سطح: براق

انگشتر AURUM کد AN0841003
۷,۳۰۹,۴۴۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر AURUM کد AN0841003
۷,۳۰۹,۴۴۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن: 5.70گرم
رنگ: زرد
سنگ: ندارد
سایز: 54
سطح محصول: مات

انگشتر AURUM کد AN0841002
۵,۷۷۰,۶۱۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر AURUM کد AN0841002
۵,۷۷۰,۶۱۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن: 4.50گرم
رنگ: زرد
سنگ: ندارد
جنس سطح محصول: مات

انگشتر AURUMکدAN0841001
۴,۸۷۲,۹۶۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر AURUMکدAN0841001
۴,۸۷۲,۹۶۲تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

وزن: 3.80گرم
رنگ: زرد
سنگ: ندارد
سایز: 54
جنس سطح محصول: براق