قیمت مظنه: ۵,۱۰۲,۰۰۰ تومانپیشنهاد شگفت انگیزمشاهده همه

جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ نمایش لیست پیشنهادات
آویز ونکلیف کد AV0181012
۱۱,۷۱۳,۱۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181019
۱۱,۲۷۲,۵۱۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181006
۶,۲۴۶,۹۶۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181020
۱۱,۴۱۲,۶۶۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA112
۱۰,۶۶۱,۹۵۶ تومان۱۰,۰۲۲,۲۳۹تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA105
۳,۴۱۷,۸۱۷ تومان۳,۲۱۲,۷۴۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA116
۵,۸۶۸,۵۴۰ تومان۵,۵۱۶,۴۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز ونکلیف کد AV0181021
۱۴,۷۱۶,۳۱۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA105
۲۰,۶۵۲,۸۸۴ تومان۱۹,۴۱۳,۷۱۱تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ونکلیف کد AV0181022
۱۳,۹۴۵,۴۴۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت

مدال پنتر بارمان گلد ME056_C
۷,۸۲۳,۰۷۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال پنتر بارمان گلد ME056_B
۸,۶۰۰,۸۹۵تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال پنتر بارمان گلد ME056_A
۶,۶۵۶,۳۴۴تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند کارتیر نگین دار کد TGS.N_005
۹۱,۵۷۱,۷۰۱تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA107
۱۵,۵۲۵,۱۳۵ تومان۱۴,۵۹۳,۶۲۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA106
۱۹,۵۷۳,۶۶۴ تومان۱۸,۳۹۹,۲۴۴تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA105
۲۰,۶۵۲,۸۸۴ تومان۱۹,۴۱۳,۷۱۱تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181339R
۶,۷۸۷,۶۴۷تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181338R
۷,۳۰۸,۲۳۵تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181337R
۹,۴۹۷,۷۶۸تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181336R
۱۰,۰۷۵,۶۰۲تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181335R
۸,۳۸۴,۷۲۳تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181354R
۴,۸۶۹,۰۳۱تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181353R
۳,۵۸۲,۸۷۲تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181352R
۷,۱۸۱,۰۵۵تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181351R
۶,۶۰۱,۳۴۱تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181350R
۳,۵۰۶,۳۱۵تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181349R
۴,۰۴۲,۲۱۴تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181347R
۳,۸۸۹,۱۰۰تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس AN018NI1004
۳,۸۸۵,۳۶۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181505R
۵,۱۹۴,۸۲۰تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181340R
۷,۴۸۴,۶۰۲تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181333R
۵,۰۱۳,۳۷۷تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181328R
۴,۹۵۴,۹۵۸تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181321R
۴,۴۷۷,۶۰۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد P051HM146
۷,۹۰۴,۶۰۲ تومان۷,۷۴۶,۵۱۰تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM240
۲۱,۸۵۵,۲۸۸ تومان۲۱,۴۱۸,۱۸۲تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM235
۱۲,۷۳۶,۵۳۶ تومان۱۲,۴۸۱,۸۰۶تومان
موجود > آماده ارسال
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181008
۵,۰۳۸,۶۳۴تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM236
۱۳,۵۲۳,۴۷۳ تومان۱۳,۲۵۳,۰۰۳تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست پنتر کد TGH_015
۲۵,۸۲۱,۱۷۵تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM276
۱۶,۵۰۱,۳۹۷ تومان۱۶,۱۷۱,۳۶۹تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
انگشتر فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد R051HM260
۷,۸۷۵,۹۰۶ تومان۷,۷۱۸,۳۸۸تومان
موجود > آماده ارسال
دستبند کارتیر پیچ کد DA0171001
۱۵,۵۹۹,۶۲۶تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA104
۱۹,۸۳۹,۹۶۵ تومان۱۸,۶۴۹,۵۶۷تومان
موجود > آماده ارسال
مدال دوچرخه چشم نظر کد ME0121011
۱,۹۹۶,۳۷۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال پا چشم نظر کد ME0121010
۱,۷۹۶,۷۳۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال انار چشم نظر کد ME0121009
۱,۵۹۷,۰۹۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال چشم نظر کد ME0121008
۱,۵۳۰,۵۵۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال چشم نظر کد ME0121007
۱,۳۹۷,۴۶۱تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز دست چشم نظر کد AV0121014
۲,۵۹۵,۸۷۴تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ستاره چشم نظر کد AV0121013
۲,۷۱۸,۸۳۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA107
۱۵,۵۲۵,۱۳۵ تومان۱۴,۵۹۳,۶۲۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA106
۱۹,۵۷۳,۶۶۴ تومان۱۸,۳۹۹,۲۴۴تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA105
۲۰,۶۵۲,۸۸۴ تومان۱۹,۴۱۳,۷۱۱تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست LOVE کد NI0731048
۲,۹۹۰,۳۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
نیم ست دو عاشق کد NI0731047
۲,۲۷۳,۷۴۶تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست قلب کد NI0731046
۲,۷۵۶,۰۵۵تومان
موجود > آماده ارسال
مدال لبخند کد ME0731043
۱,۵۰۲,۰۵۰تومان
موجود > آماده ارسال
مدال پیک کد ME0731041
۱,۳۲۲,۹۰۷تومان
موجود > آماده ارسال
مدال سنجاب کد ME0731040
۱,۳۷۸,۰۲۸تومان
موجود > آماده ارسال
مدال ستاره کد ME0731039
۱,۴۸۸,۲۷۰تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA104
۱۹,۸۳۹,۹۶۵ تومان۱۸,۶۴۹,۵۶۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA103
۲۱,۵۲۳,۹۱۳ تومان۲۰,۲۳۲,۴۷۸تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA102
۱۸,۳۵۶,۳۳۴ تومان۱۷,۲۵۴,۹۵۴تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA120
۱۳,۹۴۵,۴۴۰ تومان۱۳,۱۰۸,۷۱۴تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA119
۱۰,۹۹۲,۱۹۴ تومان۱۰,۳۳۲,۶۶۲تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA118
۱۰,۷۹۵,۹۷۲ تومان۱۰,۱۴۸,۲۱۴تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA117
۱۰,۸۰۹,۹۸۸ تومان۱۰,۱۶۱,۳۸۹تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA101
۱۷,۸۵۱,۷۶۴ تومان۱۶,۷۸۰,۶۵۸تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA116
۵,۸۶۸,۵۴۰ تومان۵,۵۱۶,۴۲۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA115
۵,۹۵۲,۶۳۵ تومان۵,۵۹۵,۴۷۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA114
۶,۴۴۳,۱۹۰ تومان۶,۰۵۶,۵۹۸تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA113
۱۰,۱۰۱,۳۲۳ تومان۹,۴۹۵,۲۴۴تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA112
۱۰,۶۶۱,۹۵۶ تومان۱۰,۰۲۲,۲۳۹تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA111
۱۰,۳۵۳,۶۰۸ تومان۹,۷۳۲,۳۹۲تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA110
۱۱,۱۲۴,۴۷۹ تومان۱۰,۴۵۷,۰۱۰تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA109
۱۱,۱۳۸,۴۹۵ تومان۱۰,۴۷۰,۱۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA108
۱۰,۶۳۳,۹۲۵ تومان۹,۹۹۵,۸۸۹تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA107
۴,۴۲۱,۴۲۱ تومان۴,۱۵۶,۱۳۶تومان
موجود > آماده ارسال

مجموعه کیمیا زر با تکیه بر دانش خود اقدام به راه اندازی بزرگترین فروشگاه آنلاین طلا و جواهرات در ایران کرده است و با اراده آهنین در مسیر تکامل این فروشگاه در حرکت است. محصولات موجود در سایت کیمیا زر از برترین برندهای روز دنیا برای انواع سلیقه ها از انواع نیم ست،انگشتر، سرویس، گردنبند و....گردآوری شده است چرا که معتقد است مردم عزیز ایران شایستگی بهترین ها را دارند. علاوه بر زیبایی و اصالت محصولات، مواردی چون تضمین به روز بودن قیمت، گارانتی مادام العمر عیار محصولات، ضمانت بازگشت محصول دچار ایراد فنی و یا مغایر با سفارش ثبت شده تا یک هفته پس از تحویل، دلایلی است که خاطر شما را برای داشتن خریدی آسان و دلنشین، آسوده خواهد کرد . هموطنان عزیز می توانند در هر لحظه از شبانه روز از محصولات معتبر طلا و جواهر ایران دیدن فرمایند و با بررسی ، مقایسه و انتخاب محصول مورد نظر خود ، لذت یک انتخاب هوشمندانه را داشته باشند.

آنچه مشتریان در مورد ما می گویند

خبرنامه

برای دریافت اخبار و تخفیف های کیمیا زر شماره موبایل خود را وارد کنید