قیمت مظنه: ۴,۹۵۹,۰۰۰ تومان

پیشنهاد شگفت انگیزمشاهده همه

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ نمایش لیست پیشنهادات
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA106
۱۹,۰۳۶,۲۶۰ تومان۱۷,۸۹۴,۰۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA118
۱۰,۴۹۸,۹۸۶ تومان۹,۸۶۹,۰۴۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA104
۱۹,۲۹۵,۰۹۷ تومان۱۸,۱۳۷,۳۹۲تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA112
۱۰,۳۶۵,۳۶۳ تومان۹,۷۴۳,۴۴۱تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA117
۱۰,۵۱۲,۶۰۹ تومان۹,۸۸۱,۸۵۲تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA103
۲۰,۹۳۰,۷۲۶ تومان۱۹,۶۷۴,۸۸۲تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA107
۱۵,۱۰۰,۰۸۳ تومان۱۴,۱۹۴,۰۷۸تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA107
۴,۲۹۸,۶۱۸ تومان۴,۰۴۰,۷۰۱تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA110
۱۰,۸۱۴,۹۲۲ تومان۱۰,۱۶۶,۰۲۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA105
۲۰,۰۸۵,۲۳۱ تومان۱۸,۸۸۰,۱۱۷تومان
موجود > آماده ارسال

انگشتر کارتیر ژاپنی TGR_484
۶,۲۴۵,۹۷۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر کارتیر ژاپنی TGR_488
۵,۴۶۵,۲۲۶تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال پنتر بارمان گلد ME056_C
۷,۶۰۳,۸۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال پنتر بارمان گلد ME056_B
۸,۳۵۹,۸۲۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال پنتر بارمان گلد ME056_A
۶,۴۶۹,۷۷۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
گردنبند کارتیر نگین دار کد TGS.N_005
۸۹,۰۰۵,۱۰۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA107
۱۵,۱۰۰,۰۸۳ تومان۱۴,۱۹۴,۰۷۸تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA106
۱۹,۰۳۶,۲۶۰ تومان۱۷,۸۹۴,۰۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA105
۲۰,۰۸۵,۲۳۱ تومان۱۸,۸۸۰,۱۱۷تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181339R
۶,۵۹۷,۹۶۲تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181338R
۷,۱۰۳,۹۵۹تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181337R
۹,۲۳۲,۱۲۳تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه و پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181336R
۹,۷۹۳,۶۴۹تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پشت حلقه پایه جواهر لوکس کد HP0181335R
۸,۱۵۰,۸۳۵تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181354R
۴,۷۳۲,۵۶۱تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181353R
۳,۴۸۲,۴۵۰تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181352R
۶,۹۷۹,۷۸۳تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181351R
۶,۴۱۶,۳۱۷تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181350R
۳,۴۰۸,۰۳۹تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181349R
۳,۹۲۸,۹۱۸تومان
موجود > آماده ارسال
حلقه پایه جواهر لوکس کد H0181347R
۳,۷۸۰,۰۹۶تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس AN018NI1004
۳,۷۸۱,۵۰۸تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181505R
۵,۰۵۴,۸۲۴تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181340R
۷,۲۷۷,۰۶۴تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181333R
۴,۸۶۲,۸۷۰تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181328R
۴,۸۲۰,۲۸۴تومان
موجود > آماده ارسال
انگشتر پایه جواهر لوکس کد AN0181321R
۴,۳۵۶,۰۳۱تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
مدال فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد P051HM146
۷,۶۹۷,۰۶۴ تومان۷,۵۴۳,۱۲۳تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM240
۲۱,۲۶۰,۱۰۰ تومان۲۰,۸۳۴,۸۹۸تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM235
۱۲,۳۹۶,۳۷۱ تومان۱۲,۱۴۸,۴۴۴تومان
موجود > آماده ارسال
گردنبند پایه جواهر لوکس کد AZ0181008
۴,۸۹۷,۴۱۰تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM236
۱۳,۱۵۴,۲۴۴ تومان۱۲,۸۹۱,۱۵۹تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست پنتر کد TGH_015
۲۵,۰۹۷,۴۵۳تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
دستبند فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد DA051HM276
۱۶,۰۵۲,۳۴۵ تومان۱۵,۷۳۱,۲۹۸تومان
موجود > آماده ارسال
%۲ تخفیف
انگشتر فیروزه دست ساز اصل نیشابور کد R051HM260
۷,۶۵۹,۳۶۲ تومان۷,۵۰۶,۱۷۵تومان
موجود > آماده ارسال
مدال دوچرخه چشم نظر کد ME0121011
۱,۹۴۰,۴۱۹تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال پا چشم نظر کد ME0121010
۱,۷۴۶,۳۷۷تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
مدال انار چشم نظر کد ME0121009
۱,۳۰۶,۵۴۸تومان
موجود > آماده ارسال
مدال چشم نظر کد ME0121008
۱,۲۵۴,۸۰۴تومان
موجود > آماده ارسال
مدال چشم نظر کد ME0121007
۱,۳۵۸,۲۹۳تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
آویز دست چشم نظر کد AV0121014
۲,۵۲۳,۱۱۶تومان
موجود > آماده ارسال
آویز ستاره چشم نظر کد AV0121013
۲,۶۴۲,۶۳۳تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA107
۱۵,۱۰۰,۰۸۳ تومان۱۴,۱۹۴,۰۷۸تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA106
۱۹,۰۳۶,۲۶۰ تومان۱۷,۸۹۴,۰۸۵تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA105
۲۰,۰۸۵,۲۳۱ تومان۱۸,۸۸۰,۱۱۷تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست LOVE کد NI0731048
۲,۹۰۶,۵۰۷تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست دو عاشق کد NI0731047
۲,۲۱۰,۰۱۷تومان
موجود > آماده ارسال
نیم ست قلب کد NI0731046
۲,۶۷۸,۸۰۸تومان
موجود > آماده ارسال
مدال لبخند کد ME0731043
۱,۴۵۹,۹۵۰تومان
موجود > آماده ارسال
مدال پیک کد ME0731041
۱,۲۸۵,۸۲۸تومان
موجود > آماده ارسال
مدال سنجاب کد ME0731040
۱,۳۳۹,۴۰۴تومان
موجود > آماده ارسال
مدال ستاره کد ME0731039
۱,۴۴۶,۵۵۶تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA104
۱۹,۲۹۵,۰۹۷ تومان۱۸,۱۳۷,۳۹۲تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA103
۲۰,۹۳۰,۷۲۶ تومان۱۹,۶۷۴,۸۸۲تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA102
۱۷,۸۵۱,۹۲۹ تومان۱۶,۷۸۰,۸۱۳تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA120
۱۳,۵۶۲,۴۲۲ تومان۱۲,۷۴۸,۶۷۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA119
۱۰,۶۸۹,۷۰۸ تومان۱۰,۰۴۸,۳۲۵تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA118
۱۰,۴۹۸,۹۸۶ تومان۹,۸۶۹,۰۴۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA117
۱۰,۵۱۲,۶۰۹ تومان۹,۸۸۱,۸۵۲تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
رولباسی ونکلیف کد RO051VA101
۱۷,۳۶۱,۵۰۱ تومان۱۶,۳۱۹,۸۱۱تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA116
۵,۷۰۶,۲۹۸ تومان۵,۳۶۳,۹۲۰تومان
قابل سفارش > سفارش ساخت
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA115
۵,۷۸۸,۰۳۶ تومان۵,۴۴۰,۷۵۴تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA114
۶,۲۶۴,۸۴۱ تومان۵,۸۸۸,۹۵۰تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA113
۹,۸۲۰,۴۴۳ تومان۹,۲۳۱,۲۱۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA112
۱۰,۳۶۵,۳۶۳ تومان۹,۷۴۳,۴۴۱تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA111
۱۰,۰۶۵,۶۵۷ تومان۹,۴۶۱,۷۱۸تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA110
۱۰,۸۱۴,۹۲۲ تومان۱۰,۱۶۶,۰۲۷تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA109
۱۰,۸۲۸,۵۴۵ تومان۱۰,۱۷۸,۸۳۲تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA108
۱۰,۳۳۸,۱۱۷ تومان۹,۷۱۷,۸۳۰تومان
موجود > آماده ارسال
%۶ تخفیف
آویز ونکلیف کد AV051VA107
۴,۲۹۸,۶۱۸ تومان۴,۰۴۰,۷۰۱تومان
موجود > آماده ارسال

مجموعه کیمیا زر با تکیه بر دانش خود اقدام به راه اندازی بزرگترین فروشگاه آنلاین طلا و جواهرات در ایران کرده است و با اراده آهنین در مسیر تکامل این فروشگاه در حرکت است. محصولات موجود در سایت کیمیا زر از برترین برندهای روز دنیا برای انواع سلیقه ها از انواع نیم ست،انگشتر، سرویس، گردنبند و....گردآوری شده است چرا که معتقد است مردم عزیز ایران شایستگی بهترین ها را دارند. علاوه بر زیبایی و اصالت محصولات، مواردی چون تضمین به روز بودن قیمت، گارانتی مادام العمر عیار محصولات، ضمانت بازگشت محصول دچار ایراد فنی و یا مغایر با سفارش ثبت شده تا یک هفته پس از تحویل، دلایلی است که خاطر شما را برای داشتن خریدی آسان و دلنشین، آسوده خواهد کرد . هموطنان عزیز می توانند در هر لحظه از شبانه روز از محصولات معتبر طلا و جواهر ایران دیدن فرمایند و با بررسی ، مقایسه و انتخاب محصول مورد نظر خود ، لذت یک انتخاب هوشمندانه را داشته باشند.

آنچه مشتریان در مورد ما می گویند

خبرنامه

برای دریافت اخبار و تخفیف های کیمیا زر شماره موبایل خود را وارد کنید


مجموعه کیمیا زر با تکیه بر دانش خود اقدام به راه اندازی بزرگترین فروشگاه آنلاین طلا و جواهرات در ایران کرده است و با اراده آهنین در مسیر تکامل این فروشگاه در حرکت است. محصولات موجود در سایت کیمیا زر از برترین برندهای روز دنیا برای انواع سلیقه ها از انواع نیم ست،انگشتر، سرویس، گردنبند و....گردآوری شده است چرا که معتقد است مردم عزیز ایران شایستگی بهترین ها را دارند. علاوه بر زیبایی و اصالت محصولات، مواردی چون تضمین به روز بودن قیمت، گارانتی مادام العمر عیار محصولات، ضمانت بازگشت محصول دچار ایراد فنی و یا مغایر با سفارش ثبت شده تا یک هفته پس از تحویل، دلایلی است که خاطر شما را برای داشتن خریدی آسان و دلنشین، آسوده خواهد کرد . هموطنان عزیز می توانند در هر لحظه از شبانه روز از محصولات معتبر طلا و جواهر ایران دیدن فرمایند و با بررسی ، مقایسه و انتخاب محصول مورد نظر خود ، لذت یک انتخاب هوشمندانه را داشته باشند.